You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Nacrt Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni

Nacrt Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni

Poštovabi članovi USR “Una” Bihać

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni možete dostavljati na e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org.

Završna javna rasprava  će se održati 24.07.2020.godines početkomu 10 sati u vjećnici Grada Bihaća.

lijepi pozdrav

Odluku možete skinuti na dole navedenom linku:

 

NACRT ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA PLOVILA NA RIJECI UNI

Top

Kontakt