You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Donacije članova USR “Una” Bihać za ribarsku osnovu

Donacije članova USR “Una” Bihać za ribarsku osnovu

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ
                          ZA   RIBARSKU OSNOVU
                                     za period 01.01 do 31.03.2020.  
R/B Ime i prezime Dat. upl Iznos KM Potpis
001 Nadarević Hasan 06.01.2020. 10,00 vl.
002 turnić Sadeta 06.01.2020. 10,00 vl.
003 Goretić Mirsad 06.01.2020. 10,00 vl.
004 Nagy Krunoslav 06.01.2020. 10,00 vl.
005 Halilagić Meho 06.01.2020. 10,00 vl.
006 Selimović  Huse 06.01.2020. 10,00 vl.
007 Hadžić Ejub 06.01.2020. 10,00 vl.
008 Baktašević Nermin 06.01.2020. 10,00 vl.
009 Alagić Fuad 06.01.2020. 10,00 vl.
010 Čavkunović Hašim 06.01.2020. 10,00 vl.
011 Turnić Muharem 07.01.2020. 10,00 vl.
012 Islamović Mensur 07.01.2020. 10,00 vl.
013 Abdijanović Hasan 07.01.2020. 10,00 vl.
014 Abdijanović Hasib 07.01.2020. 10,00 vl.
015 Islamović Huse 07.01.2020. 10,00 vl.
016 Omeradžić+ Muhamed 07.01.2020. 10,00 vl.
017 Hadžimehmedović Omer 08.01.2020. 10,00 vl.
018 Mujakić Adnan 08.01.2020. 10,00 vl.
019 Nuspahić Ekrem 08.01.2020. 10,00 vl.
020 Remić Sakib 08.01.2020. 10,00 vl.
021 Remić Sabid 08.01.2020. 10,00 vl.
022 Erna 08.01.2020. 10,00 vl.
023 Rahmanović Elvis 09.01.2020. 10,00 vl.
024 Saračević Sead 13.01.2020. 10,00 vl.
025 Badnjević Muhamed 13.01.2020. 10,00 vl.
026 Malkoč Edin 13.01.2020. 10,00 vl.
027 Pečenković Nedžad 13.01.2020. 10,00 vl.
028 Jusić Adil 13.01.2020. 10,00 vl.
029 Dervić Senad 14.01.2020. 10,00 vl.
030 Šabić Huse 14.01.2020. 10,00 vl.
031 Sulejmanović Irfan 14.01.2020. 10,00 vl.
032 Midžić Safet 15.01.2020. 10,00 Za Zele
033 Pečenković Ibrahim 15.01.2020. 10,00 Za Zele
034 Hošić  Ramiz 15.01.2020. 10,00 vl.
035 Bratić Sadik 15.01.2020. 10,00 vl.
036 Prošić Husein 15.01.2020. 10,00 vl.
037 Bešić Kasim 17.01.2020. 10,00 vl.
038 Begović Dževad 20.01.2020. 10,00 Za Zele
039 Murtić Džemaludin 20.01.2020. 10,00 vl.
040 Salihodžić Jusuf 20.01.2020. 10,00 vl.
041 hajrulahović zijad 20.01.2020. 10,00 vl.
042 Hrkić Reufik 22.01.2020. 10,00 vl.
043 halilagić Husein 22.01.2020. 10,00 vl.
044 Poprženović Fuad 22.01.2020. 10,00 vl.
045 Hukarević Hasib 27.01.2020. 10,00 vl.
046 Kapić Husnija 28.01.2020. 10,00 vl.
047 Alagić Mirsad 28.01.2020. 10,00 vl.
048 Čelan Jozo 28.01.2020. 10,00 Za Zele
049 Brkić Ramiz 28.01.2020. 10,00 vl.
050 Dedić Sejfudin 29.01.2020. 10,00 vl.
051 Kurić Ahmet 03.02.2020. 10,00 vl.
052 Halilagić Mhmed 03.02.2020. 10,00  
053 Omeradžić Mufid 03.02.2020. 10,00 vl.
054 Zulić Esad 03.02.2020. 10,00 vl.
055 Kosović Džafer 03.02.2020. 10,00 vl.
056 Zulić Nijaz 03.02.2020. 10,00 vl.
057 Begović Mujaga 03.02.2020. 10,00 vl.
058 Muratagić Elvis 03.02.2020. 10,00 vl.
059 Vuković Fikret 04.02.2020. 10,00 vl.
060 Kovačević Sead 05.022020. 10,00 vl.
061 Kečanović Ejub 05.022020. 10,00 vl.
062 Bišćević Ermin 05.022020. 10,00 vl.
063 karabegović Senad 05.022020. 10,00 vl.
064 Komić Mirsad 05.022020. 10,00 vl.
065 Žerić Irfan 07.02.2020. 10,00 vl.
066 Alagić Alen 07.02.2020. 10,00 za Zele
067 Mustafić Reuf 10.02.2020. 10,00 za Zele
068 Mustafić Emir 10.02.2020. 10,00 za Zele
069 Kečanović  Rifet 12.02.2020. 10,00 vl.
070 Muminović Elvis 12.02.2020. 10,00 vl.
071 Malkoč Zijad 13.02.2020. 10,00 vl.
072 Pečenković Safet 13.02.2020. 10,00 vl.
073 Džanić Amir 13.02.2020. 10,00 vl.
074 Midžić Midhet 14.02.2020. 10,00 vl.
075 Midžić Amir 14.02.2020. 10,00 vl.
076 Rakić Aid 14.02.2020. 10,00 vl.
077 Muslić Asmir 16.02.2020. 10,00 vl.
078 Toromanović Zahid 16.02.2020. 10,00 za Ina
079 Redžić Safet 16.02.2020. 10,00 vl.
080 Murtić  Bego 17.2.2020. 10,00 vl.
081 Ibradžić Husnija 17.2.2020. 10,00 vl.
082 Alibabić Senad 17.2.2020. 10,00 vl.
083 Mušanović Damir 17.2.2020. 10,00 vl.
084 Alagić Nedžad 17.2.2020. 10,00 vl.
085 Fajković Alan 18.02.2020. 10,00 vl.
086 Murtić Halil 18.02.2020. 10,00 vl.
087 Rahmanović Emin 18.02.2020. 10,00 vl.
088 jašarević Kasim 18.02.2020. 10,00 vl.
089 Beširević Mirsad 18.02.2020. 10,00 vl.
090 Piralić Bekir 18.02.2020. 10,00 vl.
091 Mahmutović Murat 18.02.2020. 10,00 vl.
092 Hajdarević Nevres 19.02.2020. 10,00 vl.
093 Hajdarević Nedžad 19.02.2020. 10,00 vl.
094 Selimović zekerijah 20.02.2020. 10,00 vl.
095 Dervišević Zlatko 20.02.2020. 10,00 vl.
096 Rošić Smail 21.02.2020. 10,00 vl.
097 Subašić Edis 21.02.2020. 10,00 vl.
098 Toromanović Amir 21.02.2020. 10,00 vl.
099 Karabegović Alen 21.02.2020. 10,00 vl.
100 Avdić Aladin 21.02.2020. 10,00 za Zele
101 Smajić Mehmed 24.02.2020. 10,00 vl.
102 Salihović Alija 24.02.2020. 10,00 vl.
103 Selmanović Safet 24.02.2020. 10,00 vl.
104 Hajrulahović Remzija 24.02.2020. 10,00 vl.
105 Poprženović Smail 24.02.2020. 10,00 vl.
106 Mikić Zoran 24.02.2020. 10,00 vl.
107 Porčić Elvis 24.02.2020. 10,00 vl.
108 Abdihodžić Hasan 24.02.2020. 10,00 vl.
109 Abdijanović  Hasan 25.02.2020. 10,00 vl.
110 Džanić Asmir 25.02.2020. 10,00 vl.
111 Murtić Alen 25.02.2020. 10,00 vl.
112 Čeliković Smail 25.02.2020. 10,00 vl.
113 Bajrić  Samir 25.02.2020. 10,00 vl.
114 Ljubijankić Kasim 26.02.2020. 10,00 vl.
115 Rahmanović Enes 26.02.2020. 10,00 vl.
116 Bajrić Junuz 26.02.2020. 10,00 vl.
117 Matešić Krešimir 26.02.2020. 10,00 vl.
118 Memagić Began 26.02.2020. 10,00 vl.
119 Dizdarević Fuad 26.02.2020. 10,00 vl.
120 Rizvić Juso 27.02.2020. 10,00 vl.
121 Toromanović Teufik 27.02.2020. 10,00 vl.
122 Selimović Samir 28.02.2020. 10,00 vl.
123 Halilagić Munib 28.02.2020. 10,00 vl.
124 Hafurić Mersad 28.02.2020. 10,00 vl.
125 Smaić Admir 28.02.2020. 10,00 vl.
126 Rekanović Mirsad 28.02.2020. 10,00 vl.
128 Hodžić Zijad 03.03.2020. 10,00 vl.
129 Alijagić Mujo 09.03.2020. 10,00 vl.
130 Ružnić Meho 09.03.2020. 10,00 vl.
131 Zjakić Muharem 09.03.2020. 10,00 vl.
132 Halilić Nedžad 09.03.2020. 10,00 vl.
133 N/N 09.03.2020. 10,00 vl.
134 Jerko Klarić 10.03.2020. 10,00 vl.
135 Šabić Ragib 10.03.2020. 10,00 vl.
136 Skenderović Rifet 10.03.2020. 10,00 vl.
137 Hadžić Alen 10.03.2020. 10,00 vl.
138 Mujagić Hasan 10.03.2020. 10,00 vl.
139 Komić Ervin 11.03.2020. 10,00 vl.
140 Ćehić Ibro 11.03.2020. 10,00 vl.
141 Zjakić Haris 11.03.2020. 10,00 vl.
142 Halilagić Almir 11.03.2020. 10,00 vl.
143 Sabljaković Nedžad 11.03.2020. 10,00 vl.
144 Čeliković Husein 14.03.2020. 10,00 vl.
145 Vuković Joso 16.03.2020. 10,00 vl.
146 Abdijanović Hasan 16.03.2020. 10,00 vl.
147 Skalić Isak 16.03.2020. 10,00 vl.
148 Jušić Sanjin 16.03.2020. 10,00 vl.
149 Vidimlić Muhamed 16.03.2020. 10,00 vl.
150 Dizdarević Redžep 16.03.2020. 10,00 vl.
151 Bosnić Ismet 31.03.2020. 10,00 vl.
         
         

 

 

 Ukupno  prikupljeno do 31.03.2020. 1.510,00  KM

Svim članovima zahvaljujemo na financijskoj podršcI.

B I S T R O!

Top

Kontakt