You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Donacije članova USR “Una” Bihać za ribarsku osnovu

Donacije članova USR “Una” Bihać za ribarsku osnovu

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ 
                          ZA   RIBARSKU OSNOVU 
                                          za period 01.-31.01.2020. 
R/B  Ime i prezime   Dat. upl  Iznos KM 
001  Nadarević Hasan  06.01.2020.  10,00 
002  turnić Sadeta  06.01.2020.  10,00 
003  Goretić Mirsad  06.01.2020.  10,00 
004  Nagy Krunoslav  06.01.2020.  10,00 
005  Halilagić Meho  06.01.2020.  10,00 
006  Selimović  Huse  06.01.2020.  10,00 
007  Hadžić Ejub  06.01.2020.  10,00 
008  Baktašević Nermin  06.01.2020.  10,00 
009  Alagić Fuad  06.01.2020.  10,00 
010  Čavkunović Hašim  06.01.2020.  10,00 
011  Turnić Muharem  07.01.2020.  10,00 
012  Islamović Mensur  07.01.2020.  10,00 
013  Abdijanović Hasan  07.01.2020.  10,00 
014  Abdijanović Hasib  07.01.2020.  10,00 
015  Islamović Huse  07.01.2020.  10,00 
016  Omeradžić+ Muhamed  07.01.2020.  10,00 
017  Hadžimehmedović Omer  08.01.2020.  10,00 
018  Mujakić Adnan  08.01.2020.  10,00 
019  Nuspahić Ekrem  08.01.2020.  10,00 
020  Remić Sakib  08.01.2020.  10,00 
021  Remić Sabid  08.01.2020.  10,00 
022  Erna  08.01.2020.  10,00 
023  Rahmanović Elvis  09.01.2020.  10,00 
024  Saračević Sead  13.01.2020.  10,00 
025  Badnjević Muhamed  13.01.2020.  10,00 
026  Malkoč Edin  13.01.2020.  10,00 
027  Pečenković Nedžad  13.01.2020.  10,00 
028  Jusić Adil  13.01.2020.  10,00 
029  Dervić Senad  14.01.2020.  10,00 
030  Šabić Huse  14.01.2020.  10,00 
031  Sulejmanović Irfan  14.01.2020.  10,00 
032  Midžić Safet  15.01.2020.  10,00 
033  Pečenković Ibrahim  15.01.2020.  10,00 
034  Hošić  Ramiz  15.01.2020.  10,00 
035  Bratić Sadik  15.01.2020.  10,00 
036  Prošić Husein  15.01.2020.  10,00 
037  Bešić Kasim  17.01.2020.  10,00 
038  Begović Dževad  20.01.2020.  10,00 
039  Murtić Džemaludin  20.01.2020.  10,00 
040  Salihodžić Jusuf  20.01.2020.  10,00 
041  hajrulahović zijad  20.01.2020.  10,00 
042  Hrkić Reufik  22.01.2020.  10,00 
043  halilagić Husein  22.01.2020.  10,00 
044  Poprženović Fuad  22.01.2020.  10,00 
045  Hukarević Hasib  27.01.2020.  10,00 
046  Kapić Husnija  28.01.2020.  10,00 
047  Alagić Mirsad  28.01.2020.  10,00 
048  Čelan Jozo  28.01.2020.  10,00 
049  Brkić Ramiz  28.01.2020.  10,00 
050  Dedić Sejfudin  29.01.2020.  10,00 
      500,00 

Svim članovima zahvaljujemo na financijskoj podršci da preostalu ratu u iznosu od 2.500,00 KM  na vrijeme izmirimo. 

B I S T R O! 

Top

Kontakt