You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > PORIBLJENA RIJEKA UNA – USR “Una” BIhać uspješno okončalo 2019. godinu

PORIBLJENA RIJEKA UNA – USR “Una” BIhać uspješno okončalo 2019. godinu

Na osnovu Plana poribljavanja za 2019. , Ugovora broj: 01-02-38455/19 od 23.12.2019. i odluke UO USR “Una” Bihać od 25.12.2019. godine, izvršeno je poribljavanje rijeke Une sa mlađi potočne pastrmke dužine 10-15 cm s 90.000, u nedjelju, 29.12.2019.

Komisija za preuzimanje riblje mlađi i Komisija za poribljavanje, u prisustvu predstavnika Elektroprivrede BiH i nadležnog poljoprivrednog/veterinarskog inspectora preuzeli su mlađ potočne pastrmke na ribnjacima “Martin Brod” I “Klokot” d.o.o. Riz Krajina

Na prvu destinaciju vodotoka Une, Bukva-Lohovo cisterna s mlađi potočne pastrmke dopremljena je oko 11:30 sati gdje su već čekali mnogobrojni članovi udruženja s potrebnom opremom: čamcima i škafovima radi daljeg polaganja riblje mlađi na mjesta na kojim će se brže prilagoditi i u što većem broju opstati u rijeci Uni.

Tako je bilo na svim destinacijama, skupilo se i staro I mlado da pruži svoj doprinos i pomoć u realizaciji ovog projekta, za ribare svečanog čina.

Druga cistern sa ribogojilišta Klokot na prvu lokaciju stigla je oko 10:35 sati gdje je doček bio još masovniji, čamci, škafovi, kante sve je bilo spremno za preuzimanje riblje mlađi

Samo polaganje i mlađi potočne pastrmke proteklo je uz sve sigurnosne mjere zaštite ribe (brzo prenošenje od cisterne do vode, polaganje mlađi u bržu vodu, zaštita postojeće flore, i faune) te konstatovano da niti jedan primjerak nije uginuo niti je oštećen i da je mlađ u odličnom zdravstvenom stanju.

Za bezprijekorno preuzimanje mlađi potočne pastrmke na ribogojilištima, isporuku i puštanje u rijeku Unu na određenim lokacijama zahvaljujemo timovima: Jasminu Ćurtoviću, Mehi Halilagiću i Junuzu Bajriću. te timu Kasim Vojić, Anel Salihodžić, Arif Abdić i Denijal Selimović

Komisija za poribljavanje, članovi UO USR “Una” Bihać, na čelu sa predsjednikom Damirom Semanićem su se maksimalno angažovala da se navedeni posao uradi što efikasnije, a sve pohvale u realizaciju članovima USR “Una” Bihać, uposlenim radnicima kao i građanima koji su se pridružili u realizaciji poribljavanja rijeke Une.

Da za udruženje i za rijeku Unu ima nade I za ubuduće. govore i činjenice da nikada do sada nije bio veći broj djece spremnih da maksimalno pomognu.

Zahvaljujemo svim učesnicima, Elektroprivredi BiH- Elektrodistribucija Bihać, Riz Krajina d.o.o., svim članovima, građanima a posebno djeci i omladini, novim mladim nadama udruženja.

B I S T R O!

Top

Kontakt