You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Obavijest za članove Udruženja, a vezano za poribljavanje rijeke Une

Obavijest za članove Udruženja, a vezano za poribljavanje rijeke Une

Obaviještavamo sve članove Udruženja da će poribljavanje rijeke Une biti u nedjelju 29.12.2019.godine i pozivamo da se odazovu u što većem broju, kako bi ova aktivnost završila u što kraćem i kvalitetnijem radu. Vremenski uslovi, koji nam i ne idu na ruku zbog visine vodostaja, a i kratkog dana iziskuju što veći broj ribara/članova za prihvat riblje mlađi i puštanje u rijeku Unu.

Poribljavat će se vodotok rijeke Une od Lohova do granice sa Bosanskom Krupom.

Komisija za poribljavanje USR “Una” Bihać preuzimanje ribe započet će u M.Brodu iz ribnjaka M.Brod- d.o.o. RIZ Krajina M.Brod u 08:00h, a u Klokotu iz ribnjaka Klokot u 09:00h, nedjelja 29.12.2019.godine.

Zborno mjesto za doček cisterne sa rinjaka M.Brod i početak poribljavanja je Bukva-Lohovo u 10:30h, a drugo zborno mjesto gdje se čeka cisterna sa Klokota su Jotanovi otoci u 10:00h nizvodno, a završava se na lokaciji Slihovac.

Top

Kontakt