You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA USR „UNA“ BIHAĆ

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA USR „UNA“ BIHAĆ

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA USR „UNA“ BIHAĆ

Udruženje sportskih ribolovaca «Una» Bihać je održalo svoju konstituirajuću Skupštinu u ponedjeljak, 29.07.2019. na kojoj je izvršen izbor delegata, predsjednika i dopredsjednika Skupštine, predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora i članova Upravnog odbora, kao i članova Nadzornog odbora. i Disciplinskog suda.

1. U Skupštinu USR “Una” Bihać izabrani su delegati:

1. Bajrić Junuz – Ozimice II

2. Avdić Aladin – Bakšaiš

3. Ivankić Stjepan – Kralje

4. Zulić Seid – Pokoj

5. Abdić Enes – Gornje Prekounje

6. Prošić Husein – Gornje Prekounje

7. Kečalović Amir – Donje Prekounje

8. Žilić Idriz – Mali Lug

9. Ćurtović Zijad – Donje Prekounje

10. Ibrahimpašić Murat – Ripač

11. Šahbazović Bećo – Gor. Prekounje

12. Alivuk Anel – Pritoka

13. Malkoč Kemal – Srbljani

14. Toromanović Zahid – Srbljani

15. Dervišević Husein – Golubić

16. Karabegović Suljo – Ozimice I

17. Radaković Milan – Lohovo

18. Midžić Safet – Ozimice I

19. Mirković Đuran – Ozimice I

20. Mulahalilović Himzo – Ozimice I

21. Pašagić Sadik – Ripač

22. Jusić Dževad – Kostela

23. Halilagić Meho – Turija

24. Kovačević Elmin – Luke

25. Abdić Arif – Vrsta

26. Bajrić Senad – Čavkići

27. Alagić Amir – Gornje Prekounje

28. Čavkunović Hašim – Žegar

29. Žerić Redžep – Sokolac

30. Čelan Jerko – Kralje

31. Muslić Omer – Hatinac

32. Čeliković Mirzet – Pokoj

33. Pečenković Safet – Bakšaiš

34. Abdijanović Hasan – Brekovica

35. Zulić Jasmin – Pokoj

Za predsjednika Skupštine Udruženja sportskih ribolovaca «Una» Bihać jednoglasno je izabran Himzo Mulalahalilović, a za potpredsjednika Aladin Avdić.

2. Jednoglasnom odlukom Skupštine USR «Una» Bihać u Upravni odbor izabrani su:

1. Damir Semanić

2. Irman Hadžić

3. Jasmin Ćurtović

4. Anel Salihodžić

5. Denijal Selimović

6. Sead Džanić

7. Đuro Mirković

8. Mirsad Rekić

9. Arif Abdić

10. Almir Sulejmanović

11. Amir Kečalović

Jednoglasnom odlukom Skupština je za predsjednika UO USR „Una“ Bihać izabrala Damira Semanić, a za potpredsjednika Amira Kečalovič.

3. Odlukom Skupštine u Nadzorni odbor USR «Una» Bihać izabrani su:

1. Midžić Safet

2. Zulić Seid

3. Prošić Husein

Za predsjednika NO USR „Una“ Bihać izabran je Safet Midžić, jednoglasnom odlukom Skupštine.

4. Jednoglasnom odlukom Skupštine u Disciplinski sud USR «Una» Bihać, su izabrani :

1. Matešić Ivica

2. Halilagić Meho

3. Bajrić Junuz

Za predsjednika Disciplinskog suda USR „Una“ Bihać, odlukom Skupštine izabran je Matešić Ivica.

Novom rukovodstvu Udruženja sportskih ribolovaca «Una» Bihać predstoje veliki i odgovorni zadaci u unapređenju i zaštiti ribljeg fonda, te zaštiti i očuvanju voda, iznalaženju novih mogućnosti kod postojećih resursa za poboljšanje financijskog stanja udruženja, dok će prvi zadatak biti izrada novog Statuta radi usklađivanja pojedinih odredbi s Statutom SRS F BiH i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

Izvještaj sačinila:

Predsjednik Skupštine USR „Una“ Bihać Himzo Mulahalilović

Sekretar USR „Una“ Bihać  Ernisa Kardaš

Top

Kontakt