You are here
Home > Novosti > Izvršeno poribljavanje rijeke Une

Izvršeno poribljavanje rijeke Une

Članovi Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać, uz pomoć brojnih aktivista u subotu 06.10.2018. godine u rijeku Unu pustili 94.300 riba. 

U okviru redovnih aktivnosti Udruženja sportskih ribolovaca “Una” izvršilo je poribljavanje rijeke Une na preko dvadeset lokacija. Riječ je o još jednoj u nizu akcija, koje imaju za cilj povećanje ribljeg fonda u rijeci Uni.

Članovi Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać, uz pomoć brojnih aktivista u subotu su u rijeku Unu pustili 94.300 riblje mlađi. Time je nastavljena dugogodišnja tradicija organiziranja ovakvih akcija, a u cilju povećanja ribljeg fonda naše ljepotice Une.

Udruženje sportskih ribolovaca “Una” Bihać broji oko 600 članova, a najznačajniji projekt u tekućoj godini je bio izrada ribarske osnove. Riječ je o glavnom dokumentu za upravljanje, zaštitu i poribljavanje rijeke Une, koji se zbog potrebe i zakonskih osnova radi svakih deset godina.

Osim standardnih metoda, ove godine se po prvi put radi i molekularna analiza, odnosno DNK, kako bi se utvrdile tačne vrste potočne pastrmke, što će dodatno pomoći Udruženju u upravljanju ovim područjem.

Top

Kontakt