You are here
Home > Novosti > Terenska istraživanja ribolovnog područja 4., ribolovna zona 4.2. na teritoriji grada Bihaća

Terenska istraživanja ribolovnog područja 4., ribolovna zona 4.2. na teritoriji grada Bihaća

Poštovani članovi udruženja, članovi svih udruženja USK, građani grada Bihaća,

Obavještavamo Vas da će realizacija projekta izrade Ribarske osnove za ribolovno

područje 4., ribolovna zona 4.2. na teritoriji grada Bihać započieti u ponedjeljak, 17.09.2018. godine .

Prva lokacija na kojoj će početi terenska istraživanja je lokacija rijeka Una Dvoslap – Lohovo.

U prilogu: Dopis PMF Sarajevo

Top

Kontakt