You are here
Home > Novosti > 17. Međunarodno-revijalno takmičenje  u Fly Fishingu  «Kulen Vakuf  2018

17. Međunarodno-revijalno takmičenje  u Fly Fishingu  «Kulen Vakuf  2018

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,

www.usr-unabihac.com               ribolovci.bihac@bih.net.ba

Bihać, 28.05.2018.

  1. Međunarodno-revijalno takmičenje  u Fly Fishingu

 «Kulen Vakuf  2018.» subota, 30. juni 2018.

POKROVITELJ  JP NP ”UNA” BIHAĆ

 

  1. Mjesto održavanja takmičenja: Nacionalni park „Una“,rijeka Una – Kulen Vakuf i rijeka Una prema Martin Brodu – Palučci
    2. Datum održavanja:        30.06.2018. godine (SUBOTA)
    3. Lokacija žrijebanja        Restoran DZISIKEBIR (bivša Hakanova kafana),
  2. Odgovorna osoba: predsjednik Takmičarske komisije USR „Una“ Bihać, Nedžad Halilić, 00387 62 056-808
    5. Sekretar takmičenja. Erna Kardaš, 00387 61 460-154
  3. Smještaj u Kulen Vakufu d.o.o. Sedić: 00387 61 435 706,

Vila Nana: 00387 61 285 083

„Saraj“ 00387 61 786 709

Prenoćište “Galijašević”: 00387 62 958-004, 00387 37 365-111
7. Raspored takmičara u grupe: Svi takmičari podjeljeni u 3 grupe
8. TRENING (bez naknade)  –petak,  29.06.2018. godine  12-19  sati (Vijadukt)  uz najavu domaćinu NP “Una” I USR “Una”, van takmičarske staze
9. Dolazak u Kulen Vakuf  na mjesto žrijeba……..       do  8,00 sati

 

SATNICA TAKMIČENJA

SUBOTA: 30.06.2018.  TAKMIČENJE :  PRIJE I POSLIJE PODNE (TRI  SEKTORA).

 

Do                 08:00– Prijava ekipa/takmičara

08:30 – Žrijeb

 

10:00 – 12:00 – Takmičenje u prvom sektoru

12:00-13:30 – Pauza – Ručak

14:00 – 16:00 –  Takmičenje u drugom sektoru

16:00 – 17:00 – Pauza

17:00 – 19:00 – Takmičenje u trećem sektoru

20:00 – Svečana večera i proglašenje pobjednika

Takmičenje se odvija u tri sektora. Staza rijeka Una (revir Kulen Vakuf) – dva sektora, i rijeka Una, Palučci (Objekti Piri) – treći sektor.

Takmiči se po slobodnom izboru (nimfa, suha muha  i strimer) bez kontra kuke i bilo kakvog dodatnog otežanja.

Prijave slati putem : e-mail: ribolovci.bihac@bih.net.ba  ili  fax. 00387 37 220 111  do 27.06.2018.

KOTIZACIJA PO TAKMIČARU  30,00 KM   

U kotizaciju je uračunat ručak i večera.

Najboljim ekipama i pojedincima će biti uručena priznanja i nagrade.

 

UO  USR “Una” Bihać

Top

Kontakt