You are here
Home > Novosti > Donacije članova prikupljene do 12.05.2018.godine

Donacije članova prikupljene do 12.05.2018.godine

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE

Odlukom Skupštine USR „Una“ Bihać, koja je donesena na sjednici održanoj 19.04.2018. godine, svaki član USR „Una“ dužan je donirati  minimalan iznos od 10,00 KM za izradu Ribarske osnove, a ko želi može uplatiti i veći iznos.

DONACIJE ČLANOVA PRIKUPLJENE DO 12.05.2018.

R/B Ime i prezime dat. upl Iznos

KM

Potpis
028 Alagić  Muhamed 03.05.2018. 10,00 v.r.
029 Čirić Jasmin 03.05.2018. 10,00 v.r.
030 Pašić Enver 03.05.2018. 10,00 za Ina
031 Ružnić Rifet 03.05.2018. 10,00 za Ina
032 Ibrahimpašić Murat 03.05.2018. 10,00 za Ina
033 Beširević Miško 03.05.2018. 10,00 v.r.
034 Karabegović Midhat 03.05.2018. 10,00 v.r.
035 Toromanović Meho 03.05.2018. 10,00 v.r.
036 Vidalić Muhamed 03.05.2018. 10,00 v.r.
037 Salihodžić Alen 03.05.2018. 10,00 v.r.
038 Kolić Stipe 03.05.2018. 10,00 v.r.
039 Midžić Arif 04.05.2018. 10,00 v.r.
040 Hrkić Reufik 04.05.2018. 10,00 v.r.
041 Malkoč Kemal 04.05.2018. 10,00 Za Zele
042 Dedić Mirhad 04.05.2018. 10,00 v.r.
043 Smajić Šaban 07.05.2018. 10,00 Za Zele
044 Omeradžić Bećir 07.05.2018. 10,00 Za Zele
045 Abdijanović Hasan 07.05.2018. 10,00 Za Zele
046 Abdijanović Hasib 07.05.2018. 10,00 Za Zele
047 Zulić Izet 07.05.2018. 10,00 Za Zele
048 Mujadžić Ibrahim 07.05.2018. 10,00 Za Zele
049 Dražić Dane 07.05.2018. 10,00 Za Zele
050 Redžić Remzo 07.05.2018. 10,00 Za Zele
051 Redžić Azra 07.05.2018. 10,00 Za Zele
052 Ćurtović Zijad 07.05.2018. 10,00 Za Ina
053 Halilić Muhamed 07.05.2018. 20,00 Za Ina
054 Kasumović Saib 07.05.2018. 10,00 Za Ina
055 Remić Sakib 07.05.2018. 10,00 Za Ina
056 Remić Edin 07.05.2018. 10,00 Za Ina
057 Muminović Redžo 07.05.2018. 10,00 Za Ina
058 Bajrić Junuz 07.05.2018. 10,00 v.r.
059 Alagić Jusuf 07.05.2018. 10,00 v.r.
060 Zjakić Jusuf 07.05.2018. 10,00 v.r.
061 Abdijanović Esad 08.05.2018. 10,00 Za Zele
062 Hafurić Mersad 08.05.2018. 10,00 Za Zele
063 Dizdarević Mujo 08.05.2018. 10,00 Za Zele
064 Alić  Sefer 08.05.2018. 10,00 Za Zele
065 Harbaš Amir 08.05.2018. 10,00 Za Zele
066 Malkoč ekrem 08.05.2018. 10,00 Za Zele
067 Zirić Adnan 08.05.2018. 10,00 Za Zele
068 Pečenković Dževad 08.05.2018. 10,00 Za Zele
069 Pečenković Ibrahim 08.05.2018. 10,00 Za Zele
070 Pečenković Nihad 08.05.2018. 10,00 Za Zele
071 Pečenković Nedžad 08.05.2018. 10,00 Za Zele
072 Pečenković Sead 08.05.2018. 10,00 Za Zele
073 Bašanović Hasan 08.05.2018. 10,00 za Ina
074 Raković Omer 08.05.2018. 10,00 za Ina
075 Ćurtović Jasmin 08.05.2018. 10,00 za Ina
076 Butković Sakib 08.05.2018. 10,00 v.r.
077 Hadžić Amel 08.05.2018. 10,00 v.r.
078 Dervić Mirsad 09.05.2018. 10,00 v.r.
079 Alibašić Ibrahim 10.05.2018. 10,00 Za Ina
080 Pehlivanović  Mahmut 10.05.2018. 10,00 Za Ina
081 Raković Haris 10.05.2018. 10,00 Za Ina
082 Dedić Adnan 10.05.2018. 10,00 Za Ina
083 Beširević Miško 10.05.2018. 10,00 v.r.
084 Sulejmanović Irfan 10.05.2018. 10,00 v.r.
085 Rošić Smail 11.05.2018. 20,00 v.r.
086 Vuković Fikret 11.05.2018. 10,00 v.r.
087 Begić Meri 11.05.2018. 10,00 za Ina
088 Dizdarević Ale 11.05.2018. 10,00 za Ina
089 Nuhanović senad 11.05.2018. 10,00 za Ina
090 Papić Ivor 12.05.2018. 10,00 v.r.
091 bašanović Osman 12.05.2018. 10,00 v.r.
      660,00  

 

Top

Kontakt