You are here
Home > Novosti > 13. Sjednica UO Udruženje sportskih ribolovaca “Una” Bihać

13. Sjednica UO Udruženje sportskih ribolovaca “Una” Bihać

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,

www.usrunabihac.com                ribolovci.bihac@bih.net.ba

Broj: 53/18

Bihać, 07.05.2018.

 

 

 

Na osnovu člana 40. Statuta USR «Una» Bihać i člana 11. Poslovnika Udruženja sportskih ribolovaca «Una» Bihać,  s a z i v a m

 

 

Trinaestu sjednicu  UO  Udruženja sportskih ribolovaca «Una» Bihać

 

 

Sjednica će se održati u  četvrtak, 10.05.2018. godine u prostorijama Udruženja sportskih ribolovaca «Una» Bihać.

Početak sjednice u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V I   R E D:

 

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa dvanaeste  sjednice UO USR „Una“ Bihać održane 29.03.2018.  godine.
 2. Izvještaj sa Skupštine održane 19.04.2018.
 • Mirsad Rekić
 1. Informacija predsjednika UO o poduzetim aktivnostima za izradu Ribarske osnove..
 2. Informacija o aktivnostima za Poribljavanje rijeke Une..
 3. Organizacija međunarodnog takmičenja u fly fishingu „Kulen Vakuf 2018.“.
 4. Organizacija čišćenje rijeke Une.
 5.             Razno.

 

 

Dostavljeno:

 1. Članovima UO x11
 2. Predsjedniku Skupštine
 3. a/a

 

Predsjednik  UO USR „Una“ Bihać

Sead Alijagić, v.r.

 

Top

Kontakt