You are here
Home > Novosti > U toku donacije članova USR “UNA” Bihać, fizičkih i pravnih lica za pomoć pri izradi ribarske osnove

U toku donacije članova USR “UNA” Bihać, fizičkih i pravnih lica za pomoć pri izradi ribarske osnove

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE

Odlukom Skupštine USR „Una“ Bihać, koja je donesena na sjednici održanoj 19.04.2018. godine, svaki član USR „Una“ dužan je donirati  minimalan iznos od 10,00 KM za izradu Ribarske osnove, a ko želi može uplatiti i veći iznos.

DONACIJE ČLANOVA PRIKUPLJENE DO 30.04.2018.

R/B Ime i prezime dat. upl Iznos KM Potpis
1. Midžić Safet 19.04.2018. 10,00 v.r.
2. Ivankić Stjepan 19.04.2018. 100,00 v.r.
3. Rajković Damir 20.04.2018 10,00 v.r.
4. Ramakić Edin 24.04.2018. 10,00 v.r.
5. Šarganović Husein 24.04.2018. 20,00 Za Zele
6. Radaković Milan 24.04.2018. 10,00 -//-
7. Mulić Admir 24.04.2018. 10,00 -//-
8. Begović Dževad 24.04.2018. 10,00 -//-
9. Ćehić Enko 24.04.2018. 10,00 -//-
10. Džanić Mehmed 24.04.2018. 10,00 -//-
11. Hadžimehmedović Omer 24.04.2018. 10,00 -//-
12. Tabaković Mirsad 24.04.2018. 10,00 v.r.
13. Dervić Hamdija 24.04.2018. 10,00 v.r
14. Ćirić Esmir 24.04.2018. 10,00 v.r
15. Ljubijankić Sabahudin 25.04.2018. 10,00 v.r.
16. Mahmutović Murat 26.04.2018. 20,00 v.r.
17. Deronjić Mirsad 26.04.2018. 10,00 v.r.
18. Muhić Fikret 27.04.2018. 10,00 Za Zele
19. Bašić Sead 27.04.2018. 10,00 v.r.
20. Arapović Kemal 27.04.2018. 10,00 v.r.
21. Baroš Darko 30.04.2018. 10,00 v.r.
22. Muminović Seid 30.04.2018. 10,00 v.r.
23. Kadić Jadranko 30.04.2018. 10,00 Za Zele
24. Mujakić  Adnan 30.04.2018. 10,00 Za Zele
25. Čavkić Safet 30.04.2018. 10,00 Za Ina
26. Kerić Mirsad 30.04.2018. 10,00 v.r
27. Murtić Nijaz 30.04.2018. 10,00 Za Ina
  UKUPNO  DO 30.04.2018. 380,00  
         
         

 

Sekretar  USR „Una“ Bihać

Ernisa Kardaš

Top

Kontakt