You are here
Home > Novosti > SAZIV: 4.Redovna izvještajna skupština Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać

SAZIV: 4.Redovna izvještajna skupština Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,

www.usr-unabihac.com               e-mail: ribolovci.bihac@bih .net.ba

Broj: 30/18

Bihać,10.04.2018.

 

Na osnovu  čl.  31.stav 3 Statuta USR “Una” Bihać, te člana 18. Poslovnika o radu Skupštine USR „Una“ Bihać sazivam

 1. REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU

UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA  “UNA”  BIHAĆ

 

Skupština  USR “Una” Bihać  održat će se u četvrtak,  19.04.2018. godine u prostorijama Udruženja (bivša zgrada Higijenskog zavoda).

Početak sjednice u  18,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izbor dva ovjerivača Zapisnika.
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane, 17.04.2017.
 3. Razmatranje i usvajanje  izvještaja za 2017.:
 1. Financijskog izvještaja poslovanja USR “Una” Bihać.
 2. NO USR “Una” Bihać
 3. UO USR “Una” Bihać
 • Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa unapređenja ribarstva ribolovne zone 4.2. za 2018.
 • Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2018.
 • Razmatranje i usvajanje Režima ribolova za 20118.
 • Prijedllog kandidata za predsjednika NO USR „Una“ Bihać.

 

U prilogu dostavljamo radni material za sve tačke dnevnog reda i glasački karton za svakog delegata.

Svi članovi USR „Una“ Bihać obavješteni su o datumu održavanja Skupštine putem web portala USR „Una“ Bihać.

 

Dostavljeno:

 1. Svim članovima Sklupštine x35
 2. Svim članovima UO x10
 3. Izvjestiocima x3
 4. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK
 5. SS Bihać
 6. a/a

Top

Kontakt