You are here
Home > Novosti > OBAVIJEST: Odgađa se poribljavanje rijeke Une

OBAVIJEST: Odgađa se poribljavanje rijeke Une

O B A V I J E S T

 

Cijenjeni ribari i  građani,

 

Obavještavamo Vas da  se poribljavanje rijeke Une koje je zakazano u subotu i nedjelju tj. 16. i 17. septembra  2017. odgađa do daljnjeg.

 

Nadamo se da ćemo sve tehničke nedostatke koji su iskrsli riješiti i do kraja septembra zajedno sa vama poribiti našu ljepoticu Unu.

 

O tačnom terminu poribljavanja rijeke Une naknadno ćemo vas i na vrijeme obavijestiti.

 

Ujedno koristimo priliku da vas informišemo da je danas, 13.09. 2017. godine u Gradskoj upravi održan sastanak sa  predstavnicima Gradske uprave, predstavnicima Mjesnih zajednica i da je   Prijedlog  lokacija i raspored mlađi potočne pastrmke  usvojen, a  koji ćete detaljno moćo pogledati sutra na našem portalu ili fejsbuk stranici.

 

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,

www.usr-unabihac.com              ribolovci.bihac@bih.net.ba

Broj:   9 7/17

Bihać,  13.09.2017

 

ZAPISNIK

Sa sastanka predstavnika Gradske uprave, predstavika USR „Una“ Bihać i predsjednika mjesnih zajednica  održan dana, 13.09.2017.. u prostorijama Salona za vjenčanje Grad Bihać u 13:00 sati

 

TEMA: „Podrška predstavnika mjesnih zajednica Grada Bihaća Udruženju sportskih

ribolovaca „Una“  Bihać  kod  poribljavanja rijeke Une,  2017.“

 

Prisutni:

 1. Damir Semanić, Glavni koordinator, član Gradske uprave i član UO USR „Una“ Bihać
 2. Smail Toromanović, Gradska uprava
 3. Sead Alijagić, Predsjednik UO USR „Una“ Bihać
 4. Almir Sulejmanović, član komisije za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda USR „Una“ Bihać
 5. Mirsad Rekić, predsjednik Skupštine USR „Una“Bihać
 6. Himzo Mulahalilović, član komisije za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda USR „Una“
 7. Emir Muslić, Predsjednik MZ Bakšaiš
 8. Safet Šarganović, Predsjednik MZ Hatinac
 9. Sakib Kurtović, MZ Ribić-Orljani
 10. Goran Kadić, MZ Ripač
 11. Irfan Mujanović, MZ Pritoka
 12. Ernisa Kardaš, zapisničar, sekretar USR „Una“ Bihać,

 

 

Damir Semanić: inicijator sastanka Predstavnika Gradske uprave, USR „Una“ Bihać i Predsjednka mjesnih zajednica, koordinator organizacije poribljavanja rijeke Une za 2017. godinu kazao je da je sastanak koji je iniciran prošle godine  zajedničkim sanagama Gradske uprave, predstavnika MZ i članova USR „Una“  Bihać odrađen na vrhunski način, te da bi i ove godine trebalo to isto ponoviti.

 

Planom je predviđeno da se rijeka Una poribljava 16. i 17. septembra međutim kako još nije potpisan Ugovor sa Elektroprivredom BiH  poribljavanje se odgađa, a o danima i tačnom terminu poribljavanja te prihvatu riblje mlađi na predviđenim lokacijama najmanje 5 dana prije svi predstavnici MZ i svi učesnici u poribljavanju bit će obaviješteni.   

 

Alijagić Sead, predsjednik UO USR „Una“ Bihać: Upoznao je prisutne da USR „Una“ Bihać svake godine shodno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i Ribolovnoj osnovi vrši poribljavanje rijeke Une od Lohova pa do granice sa Bosanskom Krupom.

Kako smo prošle godine imali samo riječi hvale za odrađeni dio posla zamolili smo našeg člana UO, a ujedno i člana Gradske uprave Bihać, Damira Semanića da putem Gradske uprave to ponovo odradimo.

 

Almir Sulejmanović: Prezentirao je Prijedlog  plana poribljavnja koje će se odvijati najvjerovatnije krajem septembra 2017. s 94.300 komada potočne pastrmke u dvije dionice i to:

 1. Prva dionica Lohovo-Kralje u dužini od 20 km,
 2. Druga dionica Kralje-Grmuša, granica sa Bosanskom Krupom u dužini od 20 kilometara

LOKACIJE:

 

Raspored  riblje  mlađi po lokalitetima prvi dan poribljavanja:

 1. Una (Lohovo- Ripač slap)                     –     8.500 komada

– destinacija Lohovo – Meno Tasun 5.000 komada

Koordinator Radaković Milan

– destinacija Bukva – 3.500 komada

Koordinator Sead Džanić  

 

 1. Una (Slap Ripač – Golubićki put)        –     8.500 komada

– destinacija Ripački slapovi do mosta 4.000 komada

– destinacija kod Energopetrola 4.500 komada

Koordinator Goran kadić

 

 1. Una ( Golubićki put – Ribić Kore)                  –     8.500 komada

Prijedlog da se riblja mlađ podijeli na dvije lokacije,  dao je predstavnik mjesne zajednice Pritoka gospodin Irfan Mujanović, što je i prihvaćeno.

Koordinatori Mirsad Rekić

 

 1. Una (Ribić – Veliki Do)                      –          14.000 komada

destinacija Hotel Sunce 3.000 komada

– Privilica 11.000 komada

Koordinator Sakib Kurtović

Koordinator Almir Bajrić

 

 1. Gradska otoka                                             –           4.000 komada

Članovi UO USR “Una” Bihać

 

 1. Una (Planidište – Hatinac -Bakšaiš )     –     17.800 komada

lokacija Jotanovi otoci 5.500 komada

koordinator   član UO Štrkljević Reuf  ( MZ Ozimice 1).

Potrebno je obezbjediti dvije unske lađe, kašete za prijem ribe

tri lokacije Hatinac 5.000

Koordinator  Safet Šarganović

dvije lokacije Bakšaiš 4.300

Koordinator  Emir Muslić

lokacija Mušanovića mahala  3.000

Koordinator Husnija Dervišević

 

Koordinator Damir Semanić koji će koordinirati za MZ: Centar, Hatinac i Bakšaiš

 

 

 

 

 

Raspored riblje  mlađi po lokalitetima drugi dan poribljavanja                       

 1. Una (Kralje – Vrkašić – Pokoj – Centrala) – 18.000  komada

– destinacija Kralje -Velhovo 8.000 komada

Koordinator  Stjepan Ivankić

-destinacija Pokoj – Kostela 10.000 komada

Koordinator Kasim Vojić,

 1. Una (Centrala – Topole – Srbljani)       –   15.000 komada

– Plandište 5.000 komada

– Topole 5.000 komada

– Salihovac 5.000 komada

Koordinator  Malkoč Nijaz

 

Smail Toromanović: Predstavnik Gradske uprave Bihać kazao je da predstavnici MZ koji nisu danas na sastanku, a gravitiraju uz rijeku Unu, su dali saglasnost na predloženi plan.

 

 

 

ZAKLJUČCI:

 1. Poribljavanje rijeke Une zakazano za 16. I 17.09.2017. odgađa se do daljnjeg
 2. Termine za dane poribljavanja kao i termine dolaska kamiona sa ribljom mlađi na određene lokacije odredit će UO USR „Una“ Bihać i najmanje 5 dana prije obavijestiti predstavnike Gradskih mjesnih zajednica, ribare a i sve građane koji žele uzeti učešće u poribljavanju
 3. Za koordinatora poribljavanja rijeke Une imenovan  je Damir Semanić.
 4. Predstavnici mjesnih zajednica dužni su u svojim mjesnim zajednicama obezbijediti dva čamca/lađe i organizovati ribare za poribljavanje.
 5. Koordinatori poribljavanja koji su zaduženi za jednu od lokacija koja će se poribljavati dužni su sa predstavnicima mjesnih zajednica i ribarima organizirati rad i poribljavanje, a po potrebi i unske lađe ili čamce.

Sve nejasnoće ili nove sugestije i primjedbe svi predstavnici mjesnih zajednica moći će dostaviti  USR „Una“ Bihać, Krupska bb ili u Gradsku upravu, Služba za rad s mjesnim zajednicama.

 1. Neophodno je obaviti razgovor sa predstavnicima Gradske uprave i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i Vlade USK i zamoliti ih da zajedno sa nama poribe jednu od lokacija, (najpovoljnije mjesto Gradska otoka) te to medijski i propratiti.
 2. Konačnu odluku na predloženi nacrt Plana poribljavanja ribolovnog područja 4. Ribolovna zona 4.2. na teritoriji Grada Bihaća za 2017. godinu sa destinacijama i lokalitetima na kojima će se izvršiti poribljavanje sa određenim količinama potočne pastrmke, kao i prihvaćenih prijedloga, primjedbe i sugestija predstavnika mjesnih zajednica u slučaju da ih bude bilo dat će UO USR „Una“ Bihać.
 3. Za sve informacije na terenu zaduženi su Šabić Invest i Halilagić Arif.

 

 

 

Zapisničar:                                                                 Predsjednik UO USR „Una“ Bihać

Ernisa Kardaš

Sead Alijagić, v.r

 

 

 

 

 

Top

Kontakt