You are here
Home > Novosti > Prijedlog lokaliteta za poribljavanje rijeke Une za 2017

Prijedlog lokaliteta za poribljavanje rijeke Une za 2017

Na osnovu člana 41.  Statuta Udruženja sportskih ribolovaca «Una» Bihać  Upravni odbor   na   sjednici,  održanoj   07.09.2017. jednoglasno donosi :

 

PRIJEDLOG LOKALITETA ZA PORIBLJAVANJE RIJEKE UNE ZA 2017.

na osnovu Plana poribljavanja za 2017. i Ribolovne osnove za  ribolovnu zonu 4.2.

 

I

Poribljavanje rijeke Une izvršit će se  u subotu i nedjelju,  16. i 17.09.2017.  godine od  Dvoslapa – Lohovo do granice sa Bosanskom Krupom sa 94.300 komada  potočne  pastrmke dužine 10-15 cm.

II

Lokaliteti rijeke Une poribit će se prema Ribolovnoj osnovi i  to u trajanju od  dva dana, kako bi se sačuvala svaka jedinka mlađi potočne pastrmke i svaki lokalitet što kvalitetnije poribio.

III

Prvi dan poribljavanja u subotu, 16.09.2017  predlaže se raspored mlađi po lokalitetima  :

 1. Una (Lohovo- Ripač slap)                     –     8.500 komada

– destinacija Lohovo – Mujo Tasun 5.000 komada

– destinacija Bukva – 3.500 komada

 

 1. Una (Slap Ripač – Golubićki put)        –       8.500 komada

– destinacija Ripački slapovi do mosta 5.000 komada

– destinacija kod Energopetrola 3.500 komada

 

 1. Una ( Golubićki put – Ribić Kore)       –     8.500 komada

 

 1. Una (Ribić – Veliki Do)                         –   14.000 komada

destinacija Hotel Sunce 3.000 komada

 

 1. Una (Planidište – Hatinac -Bakšaiš )     –   17.800 komada

lokacija Jotanovi otoci 5.500 komada

IV

Drugi  dan poribljavanja u subotu, 17.09.2017  predlaže se raspored mlađi po lokalitetima:

 1. Una (Kralje – Vrkašić – Pokoj – Centrala) – 18.000  komada

– destinacija Kralje -Velhovo 8.000 komada

-destinacija Pokoj – Kostela 10.000 komada

 

 1. Una (Centrala – Topole – Srbljani)       –   15.000 komada

– Plandište 5.000 komada

– Topole 5.000 komada

– Salihovac 5.000 komada

 

 1. Gradska otoka                                        –    4.000 komada

 

 

 

 

V

Na predlog lokacija poribljavanja i raspodjele riblje mlađi predstavnici mjesnih zajednica imat će mogućnost dati svoje prijedloge i sugestije.

 

VI

Konačan Plan lokacija i raspodjele riblje mlađi donijet će UO USR “Una” Bihać nakon održanog sastanka sa predstavnicima mjesnih zajednica koji je planiran da se održi najkasnije do srijede, 13.09.2017. godine zajedno sa predstavnicima Gradske uprave Bihać. Koordinator je Damir Semanić, član UO USR “Una” Bihać.

 

 

Dostavljeno:                                                                                       Predsjednik UO USR “Una” Bihać

 1. Damir Semanić                                                                                   Sead Alijagić
 2. Gradska uprava –
 3. a/a

Top

Kontakt