You are here
Home > Novosti > Redovna izvještajna skupština USR Una Bihać

Redovna izvještajna skupština USR Una Bihać

Obavijest

članstvu Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać

 

 

Obavještavamo sve delegate  i  članove Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać da će se Redovna izvještajna skupština udruženja održati u ponedjeljak, 10. aprila 2017.  godine u prostorijama USR “Una” Bihać (bivši Higijenski zavod) ul. Krupska26. s početkom u 18:00 sati.

 

Skupštini mogu prisustvovati svi članovi Udruženja sportskih ribolovaca “Una” Bihać.

 

         Dnevni red za Skupštinu možete pogledati u nastavku:

 

 

Broj:26/17

Bihać,29.03.2017.

Na osnovu  čl.  31.stav 3 Statuta USR “Una” Bihać, te člana 18. Poslovnika o radu Skupštine USR „Una“ Bihać sazivam

 1. REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU

UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA  “UNA”  BIHAĆ

 

Skupština  USR “Una” Bihać  održat će se u ponedjeljak,  10.04.2017. godine u prostorijama Udruženja (bivša zgrada Higijenskog zavoda).

Početak sjednice u  18,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izbor radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane, 14.03.2016.
 3. Razmatranje i usvajanje  izvještaja za 2016.:
 1. Financijskog izvještaja poslovanja USR “Una” Bihać  – izvjestilac, Safeta Crnčević
 2. NO USR “Una” Bihać – izvjestilac, Seid Zulić
 3. UO USR “Una” Bihać – izvjestilac, Sead Alijagić
 1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa unapređenja  ribarstva ribolovne zone 4.2. za 2017.
 2. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2017.
 3. Razmatranje i usvajanje  Režima ribolova za 2017.
 4. Razmatranje i usvajanje  Izvještaja Komisije za dodjelu priznanja počasni član.
 1. Prijedllog kandidata za predsjednika NO USR „Una“ Bihać.
 2. Razno

U prilogu dostavljamo radni material za sve tačke dnevnog reda i glasački karton za svakog delegata.

Svi članovi USR „Una“ Bihać obavješteni su o datumu održavanja Skupštine putem Javnih medija – Radio Bihać.

Dostavljeno:

 1. Svim članovima Sklupštine x35
 2. Svim članovima UO x10
 3. Izvjestiocima x3
 4. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK
 5. SS Bihać

                                                                                                                                     PredsjednikSkupštine                                                                                                                                                                                                  Mirsad Rekić, v.r.

 

Top

Kontakt