You are here
Home > Novosti > KONAČAN IZVJEŠTAJ PORIBLJAVANJA 2016

KONAČAN IZVJEŠTAJ PORIBLJAVANJA 2016

I Z V J E ŠTAJ

Sa poribljavanja ribolovnog područja 4. ribolovne zone 4.2. na teritoriji Grada Bihać izvršeno 03. i 04. septembra 2016.

 

Na osnovu Plana poribljavanja ribolovnog područja 4. ribolovne zone 4.2. na teritoriji Grada Bihać, 03. i 04. septembra 2016. izvršeno je poribljavanje rijeke Une u dužini od 40 km na dionici od naselja  Lohovo do naselja Grmuša  sa 94.300 komada riblje mlađi veličine 8-10 centimetara.

Prva dionica Kralje – Lohovo poribljena je 03.09.2016, a druga dionica u nedjelju, 04.09.2016.

 

Dana 03.09.2016. godine Komisija za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda USR „Una“ Bihać bila je angažovana na ribnjaku Klokot – doo „Riz Krajina“ prebrojala, izvagala i preuzela 51.518 komada mlađi potočne pastrmke.

Preuzimanje riblje mlađi, prevoz i puštanje u rijeku Unu pratili su predstavnici udruženja, predstavnici Elektroprivrede – Elektrodistribucije Bihać, poljoprivredni inspektor, predstavnici mjesnih zajednica,  kao i mnogobrojni sportski ribolovci i građani.

 

Dionica Kralje – Lohovo u dužini od 20 km poribljena je 03.09.2016. godine po lokacijama:

 1. Jotanovi otoci –  500 komada (MZ Ozimice I i  Kralje)
 2. Mušanovića mahala –  018 komada (MZ Centar,  Bakšaiš i Hatinac)
 • Lokacija u Kalini, MZ Bakšaiš
 • Lokacija kod Bakšaiškog mosta
 • Ispod mosta Brivicama , lokalitet iza „Šehitskog obilježja“ MZ Hatinac
 • Ispod mosta na Brivicama, sa desne strane tzv. Bilove otoke
 • Ispod Karabegovića slapa, odnosno likacija kod hotela „Opal exluzive
 1. Privilica – Novo naselje – 8.500 komada (MZ Prekounje, Privilica, Ribić)
 • Plaža – Hotel „Sunce“ – nizvodno u pravcu Ribića, Hadćžića Privilice.
 1. Golubić – 8.500 komada (MZ Golubić i Pritoka)
 • Kupalište tzv. Trzina
 • Kupalište tzv. Skela
 1. Ripač – Veliki slap – 8.500 komada
 • lokacija ispod i iznad Velikog slapa
 1. Lohovo – Račić – 8.500 komada
 • lokacija Bukva

Neophodno je napomenuti da nam se na lokaciji Ripač – Veliki slap pridružio  gospodin Dragan Polimanac, Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK. i na opšte zadovoljstvo mnogobrojnih ribara i građana sa nama zajedno poribio ovu lokaciju.

Drugog dana, 04.09.2016. Komisija za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda USR „Una“ Bihać je preuzela 42.782  komada mlađi pastrmke u prisustvu  predstavnika Elektroprivrede – Elektrodistribucija Bihać i poljoprivrednog  inspektora.

 

Druga dionica Vrkašić-Grmuša, granica sa Bosanskom Krupom u dužini od 20 kilometara, poribljena je  04.09.2016. po lokacijama:

 1. Vrkašić , betonski most – 8.500 komada
 2. Pokoj – 8.782 komada
 3. Kostela – 8.500 komada
 4. Srbljani – Topole – 8.500 komada
 5. Salihovac – 8.500 komada

 

Na lokacijama koje su predviđene Planom poribljavanja, mlađ potočne pastrmke uredno je izvagana u škafove i zajedno sa koordinatorima i  predstavnicima mjesnih zajednica prenesena do čamaca/lađi i puštena u vodu.

 

Posao oko polaganja ribe protekao je uz sve sigurnosne mjere zaštite ribe: brzo prenošenje od cisterni do vode i polaganje ribe u vodu, te možemo konstatovati da je poribljavanje uspješno odrađeno

 

Koristimo priliku da se iskreno zahvalimo svim koji su nam se pridružili i dali svoj doprinos da što bolje i kvalitetnije odradimo ovaj posao. Posebno se zahvaljujemo Gradskoj upravi grada Bihaća, koordinatoru Damiru Semaniću,  predstavnicima mjesnih  zajednica na besprijekorno pripremljenim uslovima za prihvat mlađi potočne pastrmke, svim sportskim ribolovcima i građanima.

 

Zahvaljujemo se i gospodinu Dževadu Malkoč, Ministru za boračka pitanja što nam se pridružio na lokaciji Srbljani – Topole i dao svoj doprinos kod poribljavanja rijeke Une.

 

Da su uslovi bili bespriekorno pripremljeni u prilog ide i činjenica da se u oba dana planirani posao završio dva sata prije.

 

Kompletno poribljavanje koje je izvršeno u roku od dva dana medijski je  propraćeno od strane RTV USK, RTV Cazin i ostalih, a sve informacije vezane za poribljavanje rijeke Une za 2016. godinu  nalaze se na službenoj stranici www.usr-unabihac.com i facebook USR “Una” Bihać.

 

 

 

Komisija za poribljavanje:

 

Denijal Selimović, predsjednik komisije

Almir Sulejmanović, član

Himzo Mulahalilović, član

Meho Halilagić, član

Top

Kontakt