You are here
Home > Novosti > KONAČAN PLAN PORIBLJAVANJA 2016 GODINE

KONAČAN PLAN PORIBLJAVANJA 2016 GODINE

Na osnovu člana 8. Člana 47. Statuta USR «Una» Bihać, u sklopu djelokruga rada UO

Komisija za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda , a nakon usvojenih primjedbi i sugestija Mjesnih zajednica  donosi:

 

  PLAN PORIBLJAVANJA RIJEKE UNE,                                    RIBOLOVNO PODRUČJE 4 RIBOLOVNA ZONA 4.2 ZA 2016. GODINU

 

Predsjednik: Denijal Selimović

Član: Mulahalilović Himzo

Član: Sulejmanović Almir

 

Plana poribljavanja rijeke Une, ribolovno područje 4. Ribolovna zona 4.2 na dionici od naselja Lohovo do naselja Grmuša, općinska granica sa Bosanskom Krupom u dužini od oko

40 kilometara

Poribljavanje će se održati u dane 03. i 04. 09.2016. godine  od  94 300 komada potočne pastrmke u dvije dionice to:

 1. Prva dionica Lohovo-Kralje u dužini od 20 km, 03.09.2016.
 2. Druga dionica Vrkašić-Grmuša, granica sa Bosanskom Krupom u dužini od 20 kilometara, 04.09.2016.

Dana 03.09.2016. Komisija za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda biće angažovana na ribnjaku Doo RIZ KRAJINA Klokot oko preuzimanja ribe po tenderskoj dokumentaciji sa ostalim predstavnicima udruženja, Elektroprivrede BIH, Elektrodistribucije Bihać i ostalih  sa početkom 7 h do 8h

Po planu 03.09.2016. od  9 h početi sa poribljavanjem  lokacija Lohovo i Kralje.

 

Poribljavanje prve dionice Lohovo-Kralje

 • Prva lokacija 8500 kom 09h: poribljavanje kreće od naselja MZ Ozimice 1, Kralje na plaži Jotani gdje će biti  angažovani članovi udruženja USR Una. Za organizaciju i prijem mlađi ribe zadužuje se član UO Štrkljević Reuf  sa predstavnicima mjesnih zajednica koji će kordinirati ipratiti rad poribljavanja sa obavezno urađenim fotkama mjesta poribljavanja.

Potrebno je obezbjediti dvije unske lađe, kašete za prijem ribe .

 • Druga lokacija 9300 kom 10,30h: Grad Bihać MZ Centar, Bakšajiš,Hatinac lokacija centrala u Mušanovića mahali,
 • Ispod Karabegovića slapa, odnosno likacija kod hotela „Opal exluzive (oko 1.000-1.200 komada riblje mlađi)
 • Ispod mosta na Brivicama, sa desne strane tzv. Bilove otoke (1.000-1.200 komada riblje mlađi)
 • Ispod mosta Brivicama , lokalitet iza „Šehitskog obilježja“ MZ Hatinac (1.000-1.200 komada riblje mlađi)
 • Lokacija kod Bakšaiškog mosta
 • Lokacija u Kalini, MZ Bakšaiš

koordinator Damir Semanić koji će kordinirati sa poribljavanjem i sa predstavnicima mjesnih zajednica Centar Bihać, Hatinac, Bakšaiš gdje svaka mjesna zajednica treba obezbjediti ribolovce  čamce, kašete gdje će se izvršiti poribljavanje

 • Treća lokacija 8500 kom 11.30h: Privilica-novo naselje
 • Plaža Hotela „Sunce“ – nizvodno u paravcu Ribića, Hadćžića Privilice.

koordinatori Almir Bajrić i Halilić Nedžad koji će organizirati poribljavanje sa članovima udruženja i sa predstavnicima mjesnih zajednica Prekunje,Privilica, Ribić i obezbjediti unske lađe i kašete .

 • Četvrta lokacija 8500 kom 13.30h: Golubić,lijeva obala u selu
 • Kupalište tzv. Trzina
 • Kupalište tzv. Skela

a kordinator poribljavanja Himzo Mulahalilović koji će takođe kordinirati rad sa ribolovcima naselja Golubić, Pritoka i predstavnicima mjesnih zajednica. Za realizaciju potrebno je pripremiti unske lađe,kašete za poribljavanje…

 • Peta lokacija 8500 kom 14.30 h: Ripač, na lokaciji Veliki slap lijeva obala Une
 • Lokalitet iznad i ispod Velikog slapa

koordinator poribljavanja Kasim Vojić koji će takođe koordinirati rad sa ribolovcima i predstavnicima mjesnih zajednica te preko njih obezbjediti unske lađe …

 • Šesta lokacija 8500 kom 16h: Lohovo,Račić, na lokaciji Bukva lijeva obala Une koordinator poribljavanja Džanić Sead koji će sa ribolovcima mjesnih zajednica i predstavnicima mjesnih zajednica organizirati i pripremiti unske lađe za poribljavanje…po mogućnosti uključiti i ribolovce vlasnika vikend naselja Lohovo i Račić.

Komisija predlaže da sve koordinacije i potrebne informacije sa terena tražite od ribočuvarske službe udruženja za područje Lohovo-Kralje Invest Šabić-Ina, na broj telefona:   061 524 045

Prema dinamici poribljavanje se završava oko 16h, a za lanč pakete zadužuje se sekretarica udruženja Ernisa Kardaš.

Predsjednik UO prati sve aktivnosti pomaže u radu poribljavanja.

 

Poribljavanje druga dionica Vrkašić-Grmuša granica sa Bosanskom Krupom u dužini od 20 kilometara

 

Drugog dana poribljavanje od 7-8 h. Komisija za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda radi na preuzimanju ribe na ribogojilištu Doo RIZ KRAJINA, u prisustvu predstavnika Elektroprivrede BIH i Elektrodistribucije Bihać…

 

 • Prva lokacija8500 kom 09.0h: Vrkašić , Kralje kod betonskog mosta, koordinator poribljavanja predsjednik Skupštine USR „Una“ Bihać Mirsad Rekić koji će takođe koordinirati rad sa ribolovcima udruženja mjesnih zajednica Vrkašić i Kralje i sa predstavnicima mjesnih zajednica oko poribljavanja i obezbjeđivanja unskih lađa.

Početak poribljavanja: 8.30 h

 • Druga lokacija8500 kom 10.30h: Pokoj na kupalištu, koordinator Kasim Vojić koji će sa ribolovcima i aktivistima mjesnih zajednica izvršiti poribljavanje i obezbjeđivanje unskih lađa ..
 • Treća lokacija 8500 kom11.30h: Kostela lokacija plaža, kordinator poribljavanja predsjednik Takmičarske komisije Nedžad Halilić da zajedno sa ribolovcima mjesnih zajednica i predstavnicima mjesnih zajednica organizira rad i poribljavanje i po potrebi unske lađe .
 • Četvrta lokacija 8500 kom 13.30h Srbljani kamp Topole, a kordinator Malkoč Dževad koji će kordinirati rad sa članovima ribolovcima i predstavnicima mjesnih zajednica u okruženju
 • Peta lokacija8500 kom 14.30h: Salihovac, a kordinator Malkoč Dževad koji će koordinirati rad i sa ribolovcima i predstavnicima mjesnih zajednica i obezbjediti unske lađe…
 • OD 15h na lokaciji Srbljani, Kamp Topole druženje učesnika poribljavanja.

 

Glavni kordinator poribljavanja Damir Semanić mob 061786 505

 

U toku poribljavanja obavezni su prisustvovati ribočuvari, a na ovom području ribočuvar Halilagić Arif- Zela tel. 061 742 400

Svi koordinatori mogu preko ribočuvarske službe dobiti potrebne informacije.

 

Usvojeni prijedlozi :

 • Obavjestiti sve medije da će se izvršiti poribljavanje rijeke Une i da pozovu sve zainteresovane da učestvuju u poribljavanju u navedene dane.
 • Poslati pozivnicu Biohemijskom fakultetu da poprate rad poribljavanja radi dalje saradnje odnosno doktoricu nauka koja je doktorat radila na temu salmonidnih riba rijeke Une.

 

Predsjednik komisije:

Denijal Selimović

 

Konačan Plan poribljavanja ribolovnog područja 4., ribolovna zona 4.2. na teritoriji Grada Bihaća koji je pripremila Komisija za zaštitu ribljeg fonda usvojen je dana, 31.08.2016. sa  8 glasova ZA dok su 3 člana UO USR „Una“ Bihać bila odsutna.

Za Plan su glasali članovi UO USR „Una“ Bihać: Damir Semanić, Sead Alijagić, Himzo Mulahalilović, Almir Sulejmanović, Reuf Štrkljević, Kasim Vojić, Denijal Selimović i Nedžad Halilić.

Odsutni: Almir Bajrić, Dževad Malkoč i  Sead Džanić.

Top

Kontakt