You are here
Home > Novosti > Režim ribolova za 2016 godinu

Režim ribolova za 2016 godinu

 

Stalne zabrane ribolova na području kojim upravlja USR «Una» Bihać

 1. Restoran Sunce,Karabegovica restoran sa svim kanalima-Plodište (otvorena voda je lovna)
 2. Gradska zabrana od Dedine kuća ravno Čardak do slapa na Plandištu
 3. Gradski kanal u dužini od 1030 m –Plodište
 4. Brekovački most, kaskade Hidroelektrane Kostela, – 200 m ispod centrale (Muminovića kuće) – Plodište

Pritoke rijeke Une:  Dobrenica, Drobinica  i svi kanali – zabrana cijelim tokom.

Povremene zabrane

 1. Ripač veliki slap uzvodno i nizvodno 100 m sa kanalima plodiste pastrmke privremena  01.10.-28.02
 2. Nizvodno od centrale 200 m do Toromani (topole) od 15.04. do 01.06. svake godine zabranjen ribolov na plovak (bjela riba) u dužini 2800 m.

Dozvoljena i zabranjena ribolovna sredstva, ribolovne tehnike i mamci

 • Ribolov salmonidnih vrsta riba (mladica, potočna pastrva i lipljan) može se vršiti samo umjetnim mamcima;
 • Jotanovi otoci : od Velikog slapa u Kraljama do kolektora te lijevo od Velikog slapa-Ljubavn otok nizvodno do kolektora režim  ribolova po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (zabranjen ribolov na grunt-čeka)
 • Ribolov ciprinidnih vrsta riba (klen, plotica, škobalj, mrena i dr.) može se vršiti prirodnim mamcima (kruh, žitarice, trava…) osim mamcima animalnog porijekla (larve tulara, crvi, skakavci, gliste i dr.);
 • Ribolov štuke može se vršiti samo umjetnim mamcima;
 • Ribolovac prilikom ribolova može koristiti samo 2 (dva) ribolovna kompleta pribora (štap i rola);
 • Dozvoljen je ribolov «na čeku» sa po 2 ribolovna štapa i sa po dvije udice, bez upotrebe mamaca animalnog porijekla (glista, crv) od Ripačkog slapa nizvodno do granice sa općinom Bosanska Krupa (Usaglašeno po Ribolovnoj osnovi, zastupljenost ciprinida) – osim u periodu od 01.10. do 31.05.
 • Dozvoljen je ribolov na lopticu jednim ribolovnim štapom s najviše 3 mušice, osim u periodu od 01.10. do 31.05. u vrijeme lovostaja lipljana;
 • Ribolov na plovak se može vršiti samo na terenu ispod hidroelektrane Kostela;
 • U vrijeme lovostaja na potočnu pastrvu zabranjeno je koristiti umjetne mamce dužine tijela manje od 12 cm i leptira manjih od broja 5;
 • Dozvoljen je ribolov mušičarenjem uz upotrebu 1 (jedne) neotežane (suhe) mušice, uz upotrebu 1 (jedne) otežane nimfe ili strimera, bez dodatnog otežanja iznad i ispod mušice, nimfe ili strimera. Dozvoljena je upotreba tonućeg predveza pri ribolovu nimfom, a nije dozvoljeno «trljanje» sedre, mahovine ili kamenja u svrhu primamljivanja riba;
 • Upotreba «lajnera» i podvodnih mušica je zabranjena na cijelom ribolovnom području.
 • USR „Una“ Bihać sankcionisat će svakog ribara koji se zatekne u ribolovu za vrijeme lovostaja pokretanjem krivične prijave kod suda u Bihaću te zabranom ribarenja u trajanju od  jedne godine.

 

Riblja vrsta Dozvoljeni dnevni ulov Lovostaj Minimalna dužina
Potočna pastrva 3 01.10. – 28.02. 25 cm
Kalifornijska pastrva 3
Mladica 2 godišnje 01.01. – 31.05. 70 cm
Lipljan 2 01.10. – 31.05. 30 cm
Štuka 2 01.01. – 30.04 40 cm
Ciprinidi (plodište) 7 15.04. – 01.06. 25 cm

 

Svi članovi USR „Una“ Bihać dužni su do 15.maja 2016. godine izmiriti obaveze prema Udruženju. tj. podići ribolovnu dozvolu za navedenu godinu.

 • Dužnost svakog člana je da iziđe 2 puta na obale rijeke Une radi čišćenja istih, a u slučaju neizvršavanja tih obaveza dužan je da plati iznos od 10,00 KM za svaku akciju na koju se ne odazove.

 

 

 

 

POSEBAN REŽIM RIBOLOVA:

 

 

Od Safića slapa na Plandištu do Karabegovića mlina  i kupalište u Hatincu.

 • ribolov će se odvijati isključivo mahaćim prutem uz upotrebu suhe muhe bez kontra kuke, nimfe i strimera
 • Po režimu uhvati – pusti.

 

Sezona ribolova i svečano otvaranje počinje 1. marta  2016. godine, a traje  do 01.10.2016.

 

RIBOLOV IZ ČAMCA

Sukladno   zakonskim odredbama USR „Una“ Bihać će  svojim odlukama regulisati ribolov iz čamca za svoje članstvo.

 

CIJENA RIBOLOVNE DOZVOLE

Sve dozvole  prodavat će se isključivo  po  Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i na osnovu odluka UO USR „Una“ Bihać.

 

 

 

Predsjednik   UO USR „Una“ Bihać

 

Sead Alijagić, v.r.

 

 

 

 

Top

Kontakt