You are here
Home > Novosti > Mogućnost plaćanja dozvole u ratama

Mogućnost plaćanja dozvole u ratama

Na osnovu odredaba člana 41. Statuta Udruženja  sportskih ribolovaca  «Una» Bihać Upravni odbor na svojoj 6. sjednici održanoj dana, 22.02.2016..  godine  d o n o s i  prijedlog

 

O   D   L  U   K  E

  za članove USR „Una“ Bihać koji godišnju ribolovnu  dozvolu  za sporstsko rekreativni ribolov/članstvo plaćaju u ratama na  ribolovnoj zoni 4.2.

Član 1.

Članovima udruženja koji nisu u mogućnosti svoje obaveze izmiriti  u cijelosti omogućuje se plaćanje godišnjih ribolovnih dozvola u 2 (dvije) rate.

Član 2.

Uplatu prve rate svaki član može izvršiti u kancelariji udruženja ili uplatom na žiro račun udruženja broj: 3385002200421057, i sa uplatnicom kao dokazom o uplati može ribariti mjesec dana.

Član 3.

Drugu  ratu  ribar je dužan izmiriti za mjesec dana   od dana uplate prve rate.

Član 4.

U slučaju ne izmirenja II rate za godišnju ribolovnu dozvolu iz bilo kojih razloga član udruženja gubi status člana za tekuću godinu i njegova uplaćena sredstva   će se tretirati kao dobrovoljni prilog – donacija USR „Una“ Bihać.

Član 5.

Svi članovi koji na vrijeme ne izvrše svoje obaveza plaćanja godišnjih ribolovnih dozvola za sportsko rekreativni ribolov na ribolovnoj zoni 4.2. gube status člana udruženja  za tekuću godinu i u narednom periodu  neće imati mogućnosti plaćanja godišnjih ribolovnih dozvola u ratama.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana 14.03.2016. kada je potvrđena  na Skupštini USR „Una“ Bihać.

Obrazloženje:

Kako se već dugi niz godina članovima uSR „Una“ Bihać izlazi u susret da godišnje ribolovne dozvole plaćaju u dvije rate te jedan dio članova svoje obaveze ne izmire na vrijeme UO USR „Una“ Bihać je na sjednici održanoj 22.02.2016. godine donio odluku o načinu uplata u dvije rate.

Svi članovi koji će prvu ratu za dozvolu plaćati u kancelariji dužni su pored iznosa koji plaćaju iznos za   dozvolu nadoknaditi bankovni trošak uplate za polog I rate.

Dostavljeno:

  1. FM PVŠ
  2. KM PVŠ
  3. Ribočuvarimax2
  4. Dosje
  5. a/a

Predsjednik  UO USR „Una“ Bihać

                                                                                                   Sead Alijagić

Top

Kontakt