You are here
Home > Novosti > Izvještaj o radu UO USR “UNA” Bihać za 2015 godinu

Izvještaj o radu UO USR “UNA” Bihać za 2015 godinu

 

Upravni odbor USR „Una“ Bihać  u novom sazivu od 22.04.2015. održao je 5 sjednica.  Došlo je do stabilizacije udruženja i stanje je sad dosta dobro.

 1. Financijsko stanje udruženja:
 • Izmirene su sve obaveze iz 2014. (oko 3.000,00 KM)
 • Obaveze prema SRS F BiH (članarina) i prema Vladi kantona (naknade za ribolovno pravo) su plaćene za 2015. Godinu.
 • Sve obaveze prema radnicima plate, penziono, socijalno plaćene sa 31.12.2015.
 • Potpisan je Ugovor sa Vladom USK o smanjenju naknade za ribolovno pravo.
 • USR „Una“ je od SRS F BiH nabavilo plastični čamac sa eko motorom i akumulatorom za potrebe udruženja.
 • Dobili smo 5.000,00 KM od Vlade kantona za projekt Jotanovi otoci.
 • Donaciju za USR „Una“ Bihać dali su Riz Krajina Bihać i Firma Lager Posušje po 2.000,00 KM i NP „Una“ Bihać 700,00 KM
 1. Ribočuvarska služba:

Što se tiče ribočuvarske službe UO USR „Una“ Bihać zadovoljan je radom ribočuvara.

 • Ribočuvari su u 2015 godini kontrolisali 2278 ribolovaca
 • Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove prijavljeno je 10 ribara zbog prekršaja na rijeci Uni.
 • Izuzeto je 10 ribolovnih pribora, opomenuto 89 ribolovaca.
 • Prodato je 120 komada dnevnih dozvola,
 • dozvola za čamac 47.
 1. Poribljavanje:

Poribljavanje rijeke Une izvršeno je 05.08.2015. godine prema Planu poribljavanja za 2015., Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i Ribolovnoj osnovi.

 • Poribljeno je sa ribom veličine 10-15 cm.

Potočna pastrmka  53.178 komada

Lipljen                      5.000 komda

 1. Takmičenja:

Kada su sportski rezultati naših takmičara i ekipe  u pitanju  oni su ove godine nešto lošiji u odnosu na 2014. Godinu.

 • Halilić Nedžad pobjednik na KUP Gacko 2015.
 • Ekipa Fly Fishing – 2. mjesto –  Nacionalni park „Una“ – Open 2015.
 • Ekipa Fly Fishing – 2. mjesto  – Međunarodno takmičenje u Fly Fishingu „Kulen Vakuf 2015.“

USR „Una“ Bihać je predala aplikaciju za Ribarsku kuću Gradu Bihać na raspisani javni natječaj „Prijedlog projekata za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Bihać za period 2016-2021. godina“.

Predsjednik UO USR „Una“ Bihać

Sead Alijagić, v.r.

Top

Kontakt