You are here
Home > Novosti > Godišnji program o unapređenju USR “UNA” Bihać za 2016 godinu

Godišnji program o unapređenju USR “UNA” Bihać za 2016 godinu

Na osnovu člana 10. Zakona o slatkovodnom ribarstvu,  i člana 35. tačka  8. Statuta  a u skladu sa Ribarskom  osnovom  Skupština na sjednici održanoj14.03.2016.  donosi

 

G O D I Š N J I    P R O G R A M

o unapređenju ribarstva USR „Una“ Bihać za 2016. za Ribolovnu zona 4.2.

 

 1. Procjenu količine riba i njihov prirodni prirast u  Ribolovnoj zoni 4.2.  po reviziji  Ribarske  osnove  kija je rađena na 8 lokaliteta rijeke Une

 

Prirodni prirast potočne  pastrmke u rijeci Uni i njenim pritokama godišnje iznosi 7.451 komada

Godišnji prirast mladice 377 komada, te godišnji prirast lipljana 1.790 komada.

Prirodni prirast klena iznosi 2.920 komada, a prirodni prirast crvenooke 2.898. komada

Mrena  96 komada,  škobalja 334  komad,  te prirodni prirast štuke 48 komada.

Ovdje nismo nabrojali osnovni fond riba koji  iznosi 24.832 komada potočne pastrve te kad uporedimo prirodni prirast vidimo da Ribolovna zona 4.2  obiluje ovom  vrstom ribe.

Kad pogledamo osnovni fond lipljana koji iznosi 5.966 komada, a prirodni prirast 1.790 vidimo da tokom proteklih godina nije došlo do narušavanja populacija ove vrste.

Spomenut ćemo i osnovni fond štuke koji iznosi 159 komada, a prirodni prirast 48 komada.

 

 1. Dozvoljeni godišnji  ulov ribe po vrstama i dozvoljeni dnevni ulov ribe
Riblja vrsta Dozvoljeni dnevni ulov Lovostaj Minimalna dužina
Potočna pastrva 3 01.10. – 28.02. 25 cm
Mladica 2 godišnje 01.01. – 31.05. 70 cm
Lipljan 2 01.10. – 31.05. 30 cm
Štuka 2 01.02. – 30.04 40 cm
Ciprinidi (plodište) 7 15.04. – 01.06. 25 cm

 

 1. 3. Plan poribljavanja

Poribljavanja rijeke Une tj Ribolovne zone 4.2.  se vrši svake godine po Planu poribljavanja  prema Ribolovnoj osnovi, a novčana sredstva su obezbijeđena od participacije  Elektroprivrede BiH radi nanošenja štete ribljem fondu

Planom poribljavanja ove godine predviđeno je poribljavanje lipljenom i potočno pastrmkom dužine     10-15 cm.

Količina mlađi lipljena i pastrmke kojom će USR „Una“ Bihać poribiti rijeku Unu tj ribolovnu zonu 4.2. zavisit će isključivo od financijskih mogućnosti kao i iznosom koji će nam Elektroprivreda odobriti ove godine, a isto tako i koliko će članova biti u 2016. godine

 

PLAN ZA 2016.

 

R/b NAZIV KOLIČINA
1. Potočna pastrmka (10-15 cm) 80.000
2. Lipljen (10-15 cm) 48.000

 

 1. Mjere i način zaštite ribolovnog područja i ribolovne zone.

Ribolovnu zonu 4.2.  čuvaju dva ribočuvara, kako je i propisala Revizija ribarske osnove

Na Ribolovnoj zoni 4.2. zaštitu i očuvanje ribljeg fonda  izvršavaju 2 (dva) ribočuvara i to

 • Od Dvoslapa pa do Kraljskog mosta – jedan izvršilac
 • Od Kraljskog mosta do granice sa Bosanskom Krupom – jedan izvršilac

 

Takođe čuvanje rijeke Une i njenih pritoka u zoni 4.2.  vršit će se preko  članova (ribara), KAO I VOLONTERSKE SLUŽBE USR «Una» Bihać , kako i nalaže Zakon o slatkovodnom ribarstvu.

 

Osim zaštite ribljeg fonda čuvari su dužni i   slijedeće:

 1. Registrovanje zagađivača ribolovnih voda i podnošenje prijava za odštetni fond
 2. Registracija svih onečišćavanja korita i obala,
 3. Registracija vađenja šljunka i pijeska bez dozvole i suglasnosti nadležnog ministarstva.
 4. Registrovanje vađenja sedre i njeno namjerno oštećenje
 5. Registruje i stavlja na uvid svaki pojedinačni otvoreni kanalizacioni ispust.
 6. Registruje svako stanište vidre sa tačnim opisom mjesta plodišta,
 7. Registruje svako prirodno plodište, sa tačnim opisom mjesta plodišta
 8. Registruje svako stanište – revir kapitalnih mladica sa tačnim opisom mjesta staništa.
 9. Registruje korištenje čamaca i lov te za isti pronalazi vlasnika i podnosi prijavu
 10. Registruje nelegalnu izgradnju naročito uz obalu rijeke Une i njenih pritoka, te uzurpaciju zelenog pojasa rijeke Une o čemu izvještava nadležne organe u Udruženju
 11. Registruje i udaljava kampere u mjesta i lokacije u kojima je kampovanje dozvoljeno,

Izvršioci: Čuvari ribljeg fonda,  članovi UO, te članovi ribolovnog društva.

 

–  Zaštitu voda vršiti uz asistenciju policije.

– Korištenje motornih čamaca, strogo zabranjeno

– Podvodni ribolov, strogo zabranjen

– Zaštita okoliša, naše rijeke i njenih pritoka podrazumijeva čišćenje obala i korita od industriskog otpada.

– Pri vršenju sportskog ribolova izbjegavati hodanje po sedrama koje nisu u vodi.

– Pri vršenju sportskog ribolova uvijek odvojiti sat vremena da bi se prikupio i spalio otpad kraj rijeke

Une, te posjekao štetni korov.

– Dužnost svakog člana je da iziđe 2 puta na obale rijeke Une radi čišćenja istih, a u slučaju neizvršavanja

tih obaveza dužan je da plati iznos od 10,00 KM za svaku akciju na koju se ne odazove.

– Svaki član uplatu dozvole dužan je izvršiti do 15.. maja tekuće godine.

 

Pokrenuta je inicijativa za očuvanje zaštitnog pojasa rijeke Une, nelegalne izgradnje, uzurpacija obala, usljked čega nastaje promjena temperature vode, protok vode što utiče na autohtone vrste riba koje polako nestaju sa tih dijelova, te se sele uzvodno ili nizvodno.

 

 1. Planirane sportsko ribolovne aktivnosti.
 • Takmičenje u lovu ribe udicom na plovak – Midžića jezero  – maj-juni (po Planu TK)
 • Dan rijeke Une , čišćenje rijeke Une – 17. maj
 • Međunarodno takmičenje u Fly fishingu  Kulen Vakuf  2016 – . juni 2016.
 • KUP F BiH u FF – juli 2016.
 • Učešće Fly Fishinga reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu u SAD 2016.

(Alijagić Sead član USR „Una“ Bihać).

 • Društvena, kantonalna i takmičenje – oktobar 2016.
 • Ostala međunarodna takmičenja

 

 

 

 

 1. Planirana novčana sredstva i namjena korišćenja tih sredstava.

Novčana sredstva će se koristiti isključivo prema Financijskom planu, što znači namjenski.

Sredstva za 2016 godinu planirana su za:

 • plate uposlenih čuvara i tehničkog sekretara,
 • poribljavanje rijeke  Une
 • zakupnina kancelarije i kancelariski materijal, telefon, internet
 • za takmičenje po Planu sportsko-ribolovnih aktivnosti.

(Poglavlje 5)

 • marketing (web portal, katalozi, prospekti, mediji)
 • naknada za korištenje voda
 • Putni troškovi ( gorivo i dnevnice)
 • Implementacija Projekta Eko otoci Jotanovi – ribolov-fly fishing

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu napred navedenih aktivnosti i potreba predviđenih Financijskim planom na prijedlog UO USR „Una“ Bihać vršit će se rebalans Financijskog plana.

 

PRILOG:

 1. Režim ribolova za 2016.
 2. Finacijski plan za 2016.

 

Broj: 176/15

Bihać, 09.03.2016. 2015.                                                        Predsjednik Skupštine USR „Una“ Bihać

Mirsad Rekić, v.r.

 

Top

Kontakt