You are here
Home > Novosti > Odluka za demobilisane borce

Odluka za demobilisane borce

Na osnovu odredaba člana 41. Statuta Udruženja  sportskih ribolovaca  «Una» Bihać Upravni odbor na svojoj 6. sjednici održanoj dana, 22.02.2016..  godine  d o n o s i

 

O   D   L  U   K  U

  za vršenje sportsko-rekreativnog  ribolova  na ribolovnoj zoni 4.2. za demobilisane borce i djecu poginulih boraca koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje

Član 1.

Demobilisani borci i djeca poginulih boraca  koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje Bihać najmanje 3 godine stiču pravo članstva u USR „Una“ Bihać pod povoljnijim uslovima i svrstavaju se u kategoriju  penzionera i RVI.

Član 2.

Naknada za ovu populaciju za  vršenje sportsko-rekreativnog ribolova na ribolovnoj zoni 4.2. iznosit će  50,00 KM   kao i sve ostale naknade koje plaćaju svi članovi udruženja.

Član 3.

Svi građani koji imaju status demobilisanog borca i djece poginulih boraca,  a nalaze se na Zavodu za zapošljavanje Bihać  kao dokaz  za ostvarivanje prava iz člana 1. I člana 2. dužan je pored lične iskaznice predočiti

  1. POTVRDU nadležne ustanove da je demobilisani borac
  2. POTVRDU nadležne službe da se nalzi 3 godine na Zavodu za zapošljavanje Bihać.
  3. POTVRDU da ima status djeteta poginulog borca koji se takođe nalazi na Zavodu za zapošljavanje najmanje 3 (tri godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana  14.03.2016. kada je  potvrđena  na Skupštini USR „Una“ Bihać.

Obrazloženje:

UO USR „Una“ Bihać na 6. sjednici održanoj 22.02.2016. godine razmotrio je usmene prijedloge većine demobilisanih  boraca i djece poginulih boraca  koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje,   koji ne ostvaruju nikakve prihode,  a  nisu u mogućnosti plaćati ribolovnu dozvolu u punom iznosu (100,00 KM) da se svrstaju u kategoriju sportskih ribolovaca kao što su penzioneri, RVI, i osobe preko 65 godina starosti

Polazeći od činjenice da je ova kategorija građana u nezavidnom položaju UO USR „Una“ Bihać na osnovu činjenica da je broj sportskih ribolovaca  zbog teške financijske situacije u društvu,  svake godine u padu  donio odluku da cijenja ribolovne  dozvole  za demobilisane borce i djecu poginulih boraca  koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje iznosi 50,00 KM, te da će se na taj način povećati i članstvo USR „Una“ Bihać.

Dostavljeno:

  1. FM PVŠ
  2. KM PVŠ
  3. Ribočuvarimax2
  4. Dosje
  5. a/a

Predsjednik  UO USR „Una“ Bihać

                                                                                                   Sead Alijagić,v.r.

Top

Kontakt