You are here
Home > Novosti > Izvještaj NO USR “UNA” Bihać za period 01.01. do 31.2015

Izvještaj NO USR “UNA” Bihać za period 01.01. do 31.2015

I Z V J E Š T A J

Nadzornog odbora USR “Una” Bihać  za period 01.01. do 31.12.2015. godine

 

Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti izvršio pregled materijalno financijske dokumentacije   Udruženja sportskih ribolovaca „Una“ Bihać za period 01.01.-31.12.2015. godine i ustanovio slijedeće:

 • Kontrola materijalno financijskog poslovanja obavlja se na osnovu Financijskog plana za 2015. godinu.
 • Utrošak financijskih sredstava je tekao racionalno i transparentno, u skladu sa planom i programom za 2015. godinu.

 

Obaveze po tekućim troškovima su blagovremeno isplaćivane:

 1. Plaće – uredno izmirene

Kontrolom dokumentacije koja se koristi kod obračuna prijave i uplate po osnovu obračunatih i isplaćenih plaća, kao i kontrole obračunatog i uplaćenog poreza i doprinosa po osnovu isplaćene naknade po Ugovoru o djelu nisu utvrđene nepravilnosti

 1. Organizacija takmičenje  – ostvarena dobit u iznosu od 2.282,62
 2. Zakupnina, kancelarijski materijal, knjigovodstveni biro, telefoni, internet  kao i svi ostali režijski  troškovi  su na vrijeme isplaćivani i ne postoje nikakva dugovanja.
 3. Aneksom Ugovora o ustupanju ribolovnog prava i  ugovorom o reprogramiranju obaveza  za ribolovnu zonu 4.2. od  07.2015.  izmireno – kako je i prdviđena dinamika otplate po ratama do 10. u mjesecu.
 4. Izmirena je članarina SRS F BiH u iznosu od 4.087,00 KM (izvještajio realizaciji dozvola uredni).
 5. Poribljena je rijeka Una u iznosu od 28.290,00 KM, sa 5.000,00 komada mlađi lipljena (10-15 cm) i 53.180 komada potočne pastrmke (10-15 cm)
 • Ponude, Odluka, Zapisnici, faktura

Domumentacija uredna (fakture, odluke izvještaji o utrošku) sredstava za čišćenje i  za poribljavanje)

 • Prilikom pregleda arhive i ostale dokumentacije je utvrđeno da je većina aktivnosti koje su predviđene u planu i programu rada za 2015. godinu realizirana kako je i planirano.

NAPOMENA: Sugeriše se UO da sačini detaljno uputstvo oko načina izdavanja  godišnjih ribolovnih dozvola u rate.

 

 1. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA
 • Financijskim planom planirano su prihodi 102.942,48 KM i troškovi 102.942,48 KM.

OSTVARENI PRIHODI DO 31.12.2015. SU  90.001,85

OSTVARENI RASHODI DO 31.12.2015.  SU 84.592,63

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA  sa 31.12.2015.  5.409,22

Nadzorni odbor je u 2015. godini radio u krnjem sastavu , bez predsjednika, i traži da se  na narednoj Skupštini  imenuje predsjednik  NO USR „Una“ Bihać.

 

Nadzorni odbor:

Seid Zulić,  član, v.r.

Ahmet Badnjević,  član, v.r.

Top

Kontakt