You are here
Home > Novosti (Page 2)

Donacije članova USR “Una” Bihać, ostalih fizičkih i pravnih lica za pomoć pri izradi ribarske osnove

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I    PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE              za period 01.01.2019. do 28.02.2019.   R/B Ime i prezime Dat. upl Iznos KM Potpis 001 Duratović Muhamed 03.01.2019. 10,00 vl. 002 Jusić Adnan 03.01.2019. 10,00 vl. 003 Jusić Adil 03.01.2019. 10,00 vl. 004 Nuspahić Ekrem 03.01.2019. 10,00 vl. 005 Karabegović Rejhan 03.01.2019. 10,00 vl. 006 Hodžić Irfan 03.01.2019. 10,00 vl. 007 Vojić Safet 03.01.2019. 10,00 vl. 008 Pečenković Safet 03.01.2019. 10,00 vl. 009 Alibabić Senad 03.01.2019. 10,00 vl. 010 Jusić Haris 03.01.2019. 10,00 vl. 011 Alagić Fuad 04.01.2019. 10,00 vl. 012 Rahmanović Elvedin 04.01.2019. 10,00 za Meho Hal. 013 Hadžić Ejub 04.01.2019. 10,00 vl. 014 Bajrić Ismet 04.01.2019. 10,00 vl. 015 Zulić Šerif 04.01.2019. 10,00 vl. 016 Murtić Halil 07.01.2019. 10,00 vl. 017 Muslić Farko 07.01.2019. 10,00 vl. 018 Alagić Mirsad 07.01.2019. 10,00 vl. 019 Salihodžić Jusuf 07.01.2019. 10,00 vl. 020 Murtić

Donacije članova USR “Una” Bihać, ostalih fizičkih lica i pravnih lica za pomoć pri izradi ribarske osnove

za period 01.01.2019. do 31.01.2019. 1 Duratović Muhamed 03.01.2019. 10,00 2. Jusić Adnan 03.01.2019. 10,00 3. Jusić Adil 03.01.2019. 10,00 4. Nuspahić Ekrem 03.01.2019. 10,00 5. Karabegović Rejhan 03.01.2019. 10,00 6. Hodžić Irfan 03.01.2019. 10,00 7. Vojić Safet 03.01.2019. 10,00 8. Pečenković Safet 03.01.2019. 10,00 9. Alibabić Senad 03.01.2019. 10,00 10. Jusić Haris 03.01.2019. 10,00 11. Alagić Fuad 04.01.2019. 10,00 12. Rahmanović

Donacije članova USR “Una” Bihać, ostalih fizičkih lica i pravnih lica za izradu ribolovne osnove

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE OD 19.04.2018. DO 31.10.2018. R/B Ime i prezime dat. upl Iznos KM Potpis 1 Midžić Safet 19.04.2018. 10,00 v.r. 2. Ivankić Stjepan 19.04.2018. 100,00 v.r. 3. Rajković Damir 20.04.2018. 10,00 v.r. 4. Ramakić Edin 24.04.2018. 10,00 v.r. 5. Šarganović Husein 24.04.2018. 20,00 Za Zele 6. Radaković Milan 24.04.2018. 10,00 -//- 7. Mulić Admir 24.04.2018. 10,00 -//- 8. Begović Dževad 24.04.2018. 10,00 -//- 9. Ćehić Enko 24.04.2018. 10,00 -//- 10. Džanić Mehmed 24.04.2018. 10,00 -//- 11. Hadžimehmedović Omer 24.04.2018. 10,00 -//- 12. Tabaković Mirsad 24.04.2018. 10,00 v.r. 13. Dervić Hamdija 24.04.2018. 10,00 v.r 14. Ćirić Esmir 24.04.2018. 10,00 v.r 15. Ljubijankić Sabahudin 25.04.2018. 10,00 v.r. 16. Mahmutović Murat 26.04.2018. 20,00 v.r. 17. Deronjić Mirsad 26.04.2018. 10,00 v.r. 18. Muhić Fikret 27.04.2018. 10,00 Za Zele 19. Bašić Sead 27.04.2018. 10,00 v.r. 20. Arapović Kemal 27.04.2018. 10,00 v.r. 21. Baroš Darko 30.04.2018. 10,00 v.r. 22. Muminović Seid 30.04.2018. 10,00 v.r. 23. Kadić Jadranko 30.04.2018. 10,00 Za Zele 24. Mujakić  Adnan 30.04.2018. 10,00 Za

Izvršeno poribljavanje rijeke Une

Članovi Udruženja sportskih ribolovaca "Una" Bihać, uz pomoć brojnih aktivista u subotu 06.10.2018. godine u rijeku Unu pustili 94.300 riba.  U okviru redovnih aktivnosti Udruženja sportskih ribolovaca "Una" izvršilo je poribljavanje rijeke Une na preko dvadeset lokacija. Riječ je o još jednoj u nizu akcija, koje imaju za cilj povećanje ribljeg

Obavijest članstvu USR “Una” Bihać povodom poribljavanja rijeke Une

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057, www.usr-unabihac.com e-mail: ribolovci.bihac@bih.net.ba Bihać, 03.10.2018. OBAVIJEST ČLANSTVU USR „UNA“ BIHAĆ Pozivamo sve članove Udruženja sportskih ribolovaca „Una“ Bihać da prisustvuju i pomognu u realizaciji poribljavanja rijeke Une, a kojima je to i statutarna obaveza. Poribljavanje će

Donacije članova USR “UNA” Bihać, ostalih fizičkih lica i pravnih lica za pomoć pri izradi ribarske osnove

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE OD 19.04.2018. DO 30.09.2018. R/B Ime i prezime dat. upl Iznos KM Potpis 1 Midžić Safet 19.04.2018. 10,00 v.r. 2. Ivankić Stjepan 19.04.2018. 100,00 v.r. 3. Rajković Damir 20.04.2018. 10,00 v.r. 4. Ramakić Edin 24.04.2018. 10,00 v.r. 5. Šarganović Husein 24.04.2018. 20,00 Za Zele 6. Radaković Milan 24.04.2018. 10,00 -//- 7. Mulić Admir 24.04.2018. 10,00 -//- 8. Begović Dževad 24.04.2018. 10,00 -//- 9. Ćehić Enko 24.04.2018. 10,00 -//- 10. Džanić Mehmed 24.04.2018. 10,00 -//- 11. Hadžimehmedović Omer 24.04.2018. 10,00 -//- 12. Tabaković Mirsad 24.04.2018. 10,00 v.r. 13. Dervić Hamdija 24.04.2018. 10,00 v.r 14. Ćirić Esmir 24.04.2018. 10,00 v.r 15. Ljubijankić Sabahudin 25.04.2018. 10,00 v.r. 16. Mahmutović Murat 26.04.2018. 20,00 v.r. 17. Deronjić Mirsad 26.04.2018. 10,00 v.r. 18. Muhić Fikret 27.04.2018. 10,00 Za Zele 19. Bašić Sead 27.04.2018. 10,00 v.r. 20. Arapović Kemal 27.04.2018. 10,00 v.r. 21. Baroš Darko 30.04.2018. 10,00 v.r. 22. Muminović Seid 30.04.2018. 10,00 v.r. 23. Kadić Jadranko 30.04.2018. 10,00 Za Zele 24. Mujakić  Adnan 30.04.2018. 10,00 Za

Terenska istraživanja ribolovnog područja 4., ribolovna zona 4.2. na teritoriji grada Bihaća

Poštovani članovi udruženja, članovi svih udruženja USK, građani grada Bihaća, Obavještavamo Vas da će realizacija projekta izrade Ribarske osnove za ribolovno područje 4., ribolovna zona 4.2. na teritoriji grada Bihać započieti u ponedjeljak, 17.09.2018. godine . Prva lokacija na kojoj će početi terenska istraživanja je lokacija rijeka Una Dvoslap – Lohovo. U prilogu: Dopis

Donacije za izradu ribarske osnove sa 31.08.2018.godine

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE OD 19.04.2018. DO 31.08.2018. R/B Ime i prezime dat. upl Iznos KM Potpis 1 Midžić Safet 19.04.2018. 10,00 v.r. 2. Ivankić Stjepan 19.04.2018. 100,00 v.r. 3. Rajković Damir 20.04.2018. 10,00 v.r. 4. Ramakić Edin 24.04.2018. 10,00 v.r. 5. Šarganović Husein 24.04.2018.

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE OD 19.04.2018. DO 31.07.2018. R/B Ime i prezime dat. upl Iznos KM Potpis 1 Midžić Safet 19.04.2018. 10,00 v.r. 2. Ivankić Stjepan 19.04.2018. 100,00 v.r. 3. Rajković Damir 20.04.2018. 10,00 v.r. 4. Ramakić Edin 24.04.2018. 10,00 v.r. 5. Šarganović Husein 24.04.2018. 20,00 Za Zele 6. Radaković Milan 24.04.2018. 10,00 -//- 7. Mulić Admir 24.04.2018. 10,00 -//- 8. Begović Dževad 24.04.2018. 10,00 -//- 9. Ćehić Enko 24.04.2018. 10,00 -//- 10. Džanić Mehmed 24.04.2018. 10,00 -//- 11. Hadžimehmedović Omer 24.04.2018. 10,00 -//- 12. Tabaković Mirsad 24.04.2018. 10,00 v.r. 13. Dervić Hamdija 24.04.2018. 10,00 v.r 14. Ćirić Esmir 24.04.2018. 10,00 v.r 15. Ljubijankić Sabahudin 25.04.2018. 10,00 v.r. 16. Mahmutović Murat 26.04.2018. 20,00 v.r. 17. Deronjić Mirsad 26.04.2018. 10,00 v.r. 18. Muhić Fikret 27.04.2018. 10,00 Za Zele 19. Bašić Sead 27.04.2018. 10,00 v.r. 20. Arapović Kemal 27.04.2018. 10,00 v.r. 21. Baroš Darko 30.04.2018. 10,00 v.r. 22. Muminović Seid 30.04.2018. 10,00 v.r. 23. Kadić Jadranko 30.04.2018. 10,00 Za Zele 24. Mujakić  Adnan 30.04.2018. 10,00 Za

Donacije pri izradi ribarske osnove

DONACIJE ČLANOVA USR „UNA“ BIHAĆ,OSTALIH FIZIČKIH LICA, I  PRAVNIH LICA ZA POMOĆ PRI IZRADI RIBARSKE OSNOVE   R/B Ime i prezime dat. upl Iznos KM Potpis 1 Midžić Safet 19.04.2018. 10,00 v.r. 2. Ivankić Stjepan 19.04.2018. 100,00 v.r. 3. Rajković Damir 20.04.2018. 10,00 v.r. 4. Ramakić Edin 24.04.2018. 10,00 v.r. 5. Šarganović Husein 24.04.2018. 20,00 Za Zele 6. Radaković Milan 24.04.2018. 10,00 -//- 7. Mulić Admir 24.04.2018. 10,00 -//- 8. Begović Dževad 24.04.2018. 10,00 -//- 9. Ćehić Enko 24.04.2018. 10,00 -//- 10. Džanić Mehmed 24.04.2018. 10,00 -//- 11. Hadžimehmedović Omer 24.04.2018. 10,00 -//- 12. Tabaković Mirsad 24.04.2018. 10,00 v.r. 13. Dervić Hamdija 24.04.2018. 10,00 v.r 14. Ćirić Esmir 24.04.2018. 10,00 v.r 15. Ljubijankić Sabahudin 25.04.2018. 10,00 v.r. 16. Mahmutović Murat 26.04.2018. 20,00 v.r. 17. Deronjić Mirsad 26.04.2018. 10,00 v.r. 18. Muhić Fikret 27.04.2018. 10,00 Za Zele 19. Bašić Sead 27.04.2018. 10,00 v.r. 20. Arapović Kemal 27.04.2018. 10,00 v.r. 21. Baroš Darko 30.04.2018. 10,00 v.r. 22. Muminović Seid 30.04.2018. 10,00 v.r. 23. Kadić Jadranko 30.04.2018. 10,00 Za Zele 24. Mujakić  Adnan 30.04.2018. 10,00 Za Zele 25. Čavkić Safet 30.04.2018. 10,00 Za Ina 26. Kerić

Top

Kontakt